PAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000032333
Numer REGON: 192090652
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-06-08
Sygnatura akt[RDF/205741/20/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP1920906522001-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr. w rejestrze 149912001-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 12 kod pocztowy 81-035 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 18.09.2000R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA J. SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU REP. A NR 11724/2000 05.04.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA J. SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU REP. A NR 2931/01 ZMIENIONO PAR. 7 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 14.05.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA J. SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU REP. A NR 3862/01 ZMIENIONO PAR. 20 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 31.05.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA J. SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU REP. A NR 4401/01 ZMIENIONO PAR. 3 , 8, 9 DODANO PAR. 9 UST. 3; ZMIENIONO PAR. 10 UST. 6; SKREŚLONO PAR. 12 UST. 2, 15, 14 UST. 5 PKT. 4 I 5, PAR. 16, PAR. 17; ZMIENIONO PAR. 13 UST. 3, 21; DODANO W PAR. 14 UST. 5 PKT. 5, 6 I 7 ORAZ PRZESUNIĘTO KOLEJNOŚĆ POZOSTAŁYCH PUNKTÓW W PAR. 14, ZMIENIONO PAR. 14 UST. 6, 18 UST. 1, 18 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-08-01 do dziś
217 MARCA 2004 ROKU, REP. A 738/2004 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PIOTRA RYŁKO W GDYNI UL. 10 LUTEGO 27/1 ZMIENIONO PAR. 8.1, PAR. 2, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8.5, PAR. 9.2, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 18 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLONO PAR. 8.6, PAR. 8.7; DODANO PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI2004-05-04 do dziś
3DNIA 22.04.2011 ROKU (REP. A NR 849/2011) W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTRA RYŁKO, PRZY UL. 10 LUTEGO 27/1 W GDYNI, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2011-06-08 do dziś
427.02.2019 R. REP.A NR 347/2019,NOTARIUSZ KATARZYNA OGONOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU;ZMI.PAR.2.2019-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2001-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000 PLN2001-08-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z NICH Z PROKURENTEM2004-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2001-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-06-08 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-06-08 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2011-06-08 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-06-08 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-06-08 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-06-08 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-08 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-06-08 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-08 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-31 do dziś
2data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
3data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-06-08 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres ROK 20122013-11-28 do dziś
6data złożenia 19.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
8data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2010 DO 31.12.20102011-06-08 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
4ROK 20122013-11-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-31 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
301.01.2010 DO 31.12.20102011-06-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
5ROK 20122013-11-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów