THE WALT DISNEY COMPANY (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000032307
Numer REGON: 012738707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[RDF/282783/21/653]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0127387072001-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUENA VISTA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 440512001-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 26.05.1995 R. SPORZĄDZONY PRZEZ PIOTRA SOROKĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŻURAWIEJ 47 W WARSZAWIE, REPERTORIUM nr 4084/95 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZE NOTARIUSZ JOANNĘ GIERYSZEWSKĄ-SOBOLAK W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 M. 15 REPERTORIUM A nr 1084/2001. ZMIENIONO PAR: 5; 6; 9; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 37; 38; 41; 46; 47; 48; 53; 55; 66; PO PARAGRAFIE 19 DODANO DWA NOWE PARAGRAFY W TEKŚCIE JEDNOLITYM O NUMERACH 19 I 20. PO PARAFRAFIE 57 DODANO TRZY NOWE PARAGRAFY W TEKŚCIE JEDNOLITYM O NUMERACH 57; 58, 59;2001-07-30 do dziś
221.11.2013 R., REPERTORIUM A NR 5833/2013, AGATA BŁAŻKOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY SKWERZE KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22, ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI2013-12-04 do dziś
321.07.2016 R., REP. A 3595/2016, GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY SKWERZE KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W § 6 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT XVI2016-09-12 do dziś
417.11.2016R., REP. A NR 4839/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE W § 6 UMOWY SPÓŁKI PO PUNKCIE XVI DODANO PUNKTY XVII - XX2017-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHE WALT DISNEY COMPANY LIMITED2016-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000,00 ZŁ.2016-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1350000 PLN2001-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZUK2019-08-28 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaABASHIDZE2019-08-28 do dziś
2. ImionaKAKHABER2019-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2019-08-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOEN2019-01-15 do dziś
2. ImionaPHILIPPE2019-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-12-04 do dziś
247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-04 do dziś
359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2013-12-04 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-12-04 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-12-04 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-12-04 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-12-04 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-12-04 do dziś
959 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 30.09.2000 R. data złożenia 05.11.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 30.09.2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.10.2000 R.-30.09.2001 R. data złożenia 09.11.2004 1. okres za jaki złożono dokument 1.10.2001 R.-30.09.2002 R. data złożenia 09.11.2004 1. okres za jaki złożono dokument 1.10.2002 R.-30.09.2003 R. data złożenia 09.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.10.2000 R.-30.09.2001 R.2004-11-18 do dziś
3data złożenia 31.03.2008 okres 1.10.2003 R. -30.09.2004 R.2008-04-09 do dziś
4data złożenia 31.03.2008 okres 1.10.2004 R. -30.09.2005 R.2008-04-09 do dziś
5data złożenia 31.03.2008 okres 1.10.2005 R. -30.09.2006 R.2008-04-09 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 1.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-09 do dziś
7data złożenia 10.04.2009 okres 1.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-04-16 do dziś
8data złożenia 29.03.2011 okres 01.10.2008-30.09.20092011-04-05 do dziś
9data złożenia 29.03.2011 okres 01.10.2009-30.09.20102011-04-05 do dziś
10data złożenia 30.03.2012 okres 01.10.2010 - 30.09.20112012-04-04 do dziś
11data złożenia 11.04.2013 okres 01.10.2011 - 30.09.20122013-04-19 do dziś
12data złożenia 12.02.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-03 do dziś
13data złożenia 04.03.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-03-25 do dziś
14data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-18 do dziś
15data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-09 do dziś
16data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-23 do dziś
17data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-01 do dziś
18data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-13 do dziś
19data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.10.2011 - 30.09.20122013-04-19 do dziś
2OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-03 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-03-25 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-18 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-09 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-23 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-01 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-13 do dziś
9OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 30.09.2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.10.2001 R.-30.09.2002 R.2004-11-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.10.2002 R.-30.09.2003 R.2004-11-18 do dziś
41.10.2003 R. -30.09.2004 R.2008-04-09 do dziś
51.10.2004 R. -30.09.2005 R.2008-04-09 do dziś
61.10.2005 R. -30.09.2006 R.2008-04-09 do dziś
71.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-09 do dziś
81.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-04-16 do dziś
901.10.2008-30.09.20092011-04-05 do dziś
1001.10.2009-30.09.20102011-04-05 do dziś
1101.10.2010 - 30.09.20112012-04-04 do dziś
1201.10.2011 - 30.09.20122013-04-19 do dziś
13OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-03 do dziś
14OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-03-25 do dziś
15OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-18 do dziś
16OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-09 do dziś
17OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-23 do dziś
18OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-01 do dziś
19OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-13 do dziś
20OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 30.09.2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.10.2000 R.-30.09.2001 R.2004-11-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.10.2001 R.-30.09.2002 R.2004-11-18 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 1.10.2002 R.-30.09.2003 R.2004-11-18 do dziś
51.10.2003 R. -30.09.2004 R.2008-04-09 do dziś
61.10.2004 R. -30.09.2005 R.2008-04-09 do dziś
71.10.2005 R. -30.09.2006 R.2008-04-09 do dziś
81.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-09 do dziś
91.10.2007 R. -30.09.2008 R.2009-04-16 do dziś
1001.10.2008-30.09.20092011-04-05 do dziś
1101.10.2009-30.09.20102011-04-05 do dziś
1201.10.2010 - 30.09.20112012-04-04 do dziś
1301.10.2011 - 30.09.20122013-04-19 do dziś
14OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-03 do dziś
15OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-03-25 do dziś
16OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-18 do dziś
17OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-09 do dziś
18OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-23 do dziś
19OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-01 do dziś
20OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-13 do dziś
21OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów