BOVIS LEND LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000032162
Numer REGON: 010424293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2020-12-23
Sygnatura akt[RDF/273219/20/253]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104242932001-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVIS LEND LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-02 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 392002001-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POSTĘPU nr domu 12 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 07.12.1993 R. -KN ROBERT DOR W WARSZAWIE NR REP. A 4481/932001-08-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2002 R., NR REP. A -246/2002, JOLANTA JAWORSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY: -W PAR. 4.01 -DODANO PAR. 4.04 W PAR. 6 DODANO PUNKT 6.05 -W PAR. 22002-06-13 do dziś
3ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 CZERWCA 2007 ROKU, NUMER REPERTORIUM: A NR 6095/2007, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SKOWORODKO W KANCELARII W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51 POPRZEZ -DODANIE PUNKTU 7.03 W ROZDZIALE 72007-07-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 22 GRUDNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 1065/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SKUROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZAWISZA, MARCIN SKUROWSKI NOTARIUSZE SP.P. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. LINDLEYA 14A M. 7; ZMIENIONE POSTANOWIENIA: PKT 1.05, 3.03, 4.01, 4.02, 5.04, 5.07 LIT. A, 6.01, 6.05.2010-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDINGS B.V.2001-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 499 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.950 ZŁ2001-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-02 do dziś
RAYBOULD2003-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-02 do dziś
JEREMY TREVOR, STEPHEN, GRANT2003-10-27 do dziś
5. IgnorujNIE2003-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURWOOD2013-08-08 do dziś
2. ImionaSIMON RALPH2013-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARROCCOLI2013-01-31 do dziś
2. ImionaGIOVANNI2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCKSTUHL2013-01-31 do dziś
2. ImionaANDREA2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTITUS2002-12-03 do dziś
2. ImionaPETER ABRAHAM2002-12-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPANSWICK2001-08-02 do dziś
2. ImionaJOHN EDWARD2001-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE WSZELKIMI PROCESAMI BUDOWLANYMI2010-01-20 do dziś
270 22 Z USŁUGI W ZAKRESIE KIEROWNICTWA BUDÓW2010-01-20 do dziś
370 22 Z USŁUGI W ZAKRESIE REALIZACJI I KONTROLI INWESTYCJI2010-01-20 do dziś
471 1 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA2010-01-20 do dziś
541 PEŁNIENIE FUNKCJI GENERALNEGO WYKONAWCY LUB PODWYKONAWCY W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROWADZENIA WSZELKICH PRAC BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH, INSTALACYJNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM BUDOWLANYM2010-01-20 do dziś
641 DZIAŁANIE JAKO UCZESTNIK PROCESU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM BUDOWLANYM2010-01-20 do dziś
768 31 Z WYCENA NIERUCHOMOŚCI2010-01-20 do dziś
868 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-20 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-01-20 do dziś
1071 11 Z USŁUGI DORADZTWA BUDOWLANEGO2017-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 31.12.1999 R. ZŁOŻONO DNIA data złożenia 11.05.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 31.12.1999 R.2001-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -30.06.2001 R. data złożenia 09.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -30.06.2001 R.2002-06-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.07.2001 R. -30.06.2002 R. data złożenia 27.01.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.07.2001 R. -30.06.2002 R.2003-02-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.07.2002 R. -30.06.2003 R. data złożenia 28.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.07.2002 R. -30.06.2003 R2004-11-04 do dziś
5data złożenia 22.08.2006 okres 01.07.2003 R. -30.06.2004 R.2006-08-30 do dziś
6data złożenia 10.10.2006 okres 01.07.2004 R. -30.06.2005 R.2006-10-17 do dziś
7data złożenia 15.12.2006 okres 01.07.2005 R. -30.06.2006 R.2006-12-20 do dziś
8data złożenia 04.12.2007 okres 01.07.2006 R. -30.06.2007 R.2007-12-19 do dziś
9data złożenia 15.06.2009 okres OD DNIA 01 LIPCA 2007 R. DO 30 CZERWCA 2008 R.2009-07-09 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.07.2009 -30.06.20102011-04-07 do dziś
11data złożenia 01.03.2010 okres 01.07.2008 -30.06.20092010-03-08 do dziś
12data złożenia 18.09.2013 okres 01.07.2010 - 30.06.20112013-10-03 do dziś
13data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.07.2011 DO 30.06.20122014-03-20 do dziś
14data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-10-02 do dziś
15data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-03-05 do dziś
16data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-10-18 do dziś
17data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162018-02-27 do dziś
18data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-07 do dziś
19data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-21 do dziś
20data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-20 do dziś
21data złożenia 23.12.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.07.2003 R. -30.06.2004 R.2006-08-30 do dziś
201.07.2004 R. -30.06.2005 R.2006-10-17 do dziś
301.07.2005 R. -30.06.2006 R.2006-12-20 do dziś
401.07.2006 R. -30.06.2007 R.2007-12-19 do dziś
5OD DNIA 01 LIPCA 2007 R. DO 30 CZERWCA 2008 R.2009-07-09 do dziś
601.07.2009 -30.06.20102011-04-07 do dziś
701.07.2008 -30.06.20092010-03-08 do dziś
801.07.2010 - 30.06.20112013-10-03 do dziś
9OD 01.07.2011 DO 30.06.20122014-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 31.12.1999 R.2001-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -30.06.2001 R.2002-06-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.07.2001 R. -30.06.2002 R.2003-02-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.07.2002 R. -30.06.2003 R.2004-11-04 do dziś
501.07.2003 R. -30.06.2004 R.2006-08-30 do dziś
601.07.2004 R. -30.06.2005 R.2006-10-17 do dziś
701.07.2005 R. -30.06.2006 R.2006-12-20 do dziś
801.07.2006 R. -30.06.2007 R.2007-12-19 do dziś
9OD DNIA 01 LIPCA 2007 R. DO 30 CZERWCA 2008 R.2009-07-09 do dziś
1001.07.2009 -30.06.20102011-04-07 do dziś
1101.07.2008 -30.06.20092010-03-08 do dziś
1201.07.2010 - 30.06.20112013-10-03 do dziś
13OD 01.07.2011 DO 30.06.20122014-03-20 do dziś
14OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-10-02 do dziś
15OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-03-05 do dziś
16OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-10-18 do dziś
17OD 01.07.2015 DO 30.06.20162018-02-27 do dziś
18OD 01.07.2016 DO 01.07.20172018-03-07 do dziś
19OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-21 do dziś
20OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-20 do dziś
21OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.01.1999 R. DO 31.12.1999 R.2001-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -30.06.2001 R.2002-06-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2001 R. -30.06.2002 R.2003-02-05 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2002 R. -30.06.2003 R.2004-11-04 do dziś
501.07.2003 R. -30.06.2004 R.2006-08-30 do dziś
601.07.2004 R. -30.06.2005 R.2006-10-17 do dziś
701.07.2005 R. -30.06.2006 R.2006-12-20 do dziś
801.07.2006 R. -30.06.2007 R.2007-12-19 do dziś
9OD DNIA 01 LIPCA 2007 R. DO 30 CZERWCA 2008 R.2009-07-09 do dziś
1001.07.2009 -30.06.20102011-04-07 do dziś
1101.07.2008 -30.06.20092010-03-08 do dziś
1201.07.2010 - 30.06.20112013-10-03 do dziś
13OD 01.07.2011 DO 30.06.20122014-03-20 do dziś
14OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-10-02 do dziś
15OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-03-05 do dziś
16OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-10-18 do dziś
17OD 01.07.2015 DO 30.06.20162018-02-27 do dziś
18OD 01.07.2016 DO 01.07.20172018-03-07 do dziś
19OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-21 do dziś
20OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-20 do dziś
21OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów