SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMHUT”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000031897
Numer REGON: 010474724
Numer NIP: 5250012857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/37826/22/382]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104747242001-07-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMHUT”2001-07-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY – SĄD GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze ARS 31752001-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-21 do dziś
2. Adresulica PERZYŃSKIEGO nr. domu 14 kod pocztowy 01 – 883 poczta WARSZAWA 2001-07-27 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu B6 kod pocztowy 01-892 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@DOMHUT.COM.PL2015-05-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOMHUT.COM.PL2015-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.01.1999 R. – TEKST JEDNOLITY STATUTU PAR.3 UST 3 STATUTU.2001-07-27 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 22.06.2002 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2002-11-04 do dziś
310.06.2006 § 6 UST. 1 I UST. 2, 3, 4, 5, § 7 UST. 4, § 8 PKT 3, 5, 6, 10, 12, UST. 2, § 9 P. 2, P. 9, § 10, § 11 UST. 3, 4, § 12 UST. 2 P. 4, § 13, § 19 UST. 1, 3, 4, 6, 7, § 21 UST. 1, 2, 3, 4, 6, 8, § 22 UST. 1, § 23, § 25, § 26, § 28 UST. 1 PKT 1-5, § 29 UST. 1, 3, § 30, § 32, § 34, § 37, § 39, § 42, § 43, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 55, § 59, § 63, § 64, § 70 UST. 1-3, 5-7, § 72, § 732006-09-25 do dziś
410.06.2006 § 29 UST. 22006-10-13 do dziś
524.11.2007 -ZMIENIONE: § 6 UST. 5, § 8 UST. 5, 6, 7, 9 I 11, § 9 UST. 6, § 11 UST. 1 I 4, § 12 UST. 2P 1 I 2, § 13, § 19 UST. 1, 4, 6, § 22 UST. 1, § 25 UST. 1 I 3, § 27 UST. 1, 2 I 3, § 29, § 46, § 48 UST. 1, 2, 3, 4 I 5, § 49 UST. 1 P 4, § 50 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14; § 51, § 52, § 53, § 54 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 55 UST. 1, 16, 17 I 20, § 57 UST. 2, § 58, § 59 UST. 4 I 5, § 60 UST. 1 P 5 I 6, § 61, § 62, § 69, § 70, § 71 UST. 1 I 3, § 72, § 73. DODANE: § 5 UST. 2 P 6, § 17 UST. 5, § 21 UST. 5, § 27 UST. 4, 5 I 6, § 30 UST. 3, 4 I 5, § 34 UST. 4, 5, 6, 7 I 8, § 35 UST. 5, § 47 UST. 6, § 57 UST. 4, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68. USUNIĘTE: § 8 UST. 1 I 2, § 9 UST. 7, § 21 UST. 1, 2, 3, 8, 9 I 10. § 26 UST. 2, § 44 UST. 1 P 4, 5 I 6, § 47 UST. 5, § 49 UST. 1 PKT 12, UST. 2, 3, 4, 5, 6 I 7.2008-01-10 do dziś
6DATA ZMIANY STATUTU 16.06.2018 R. JEDNOSTKI USUNIĘTE: §7 UST. 2-5; §9 PKT 1, §11 UST. 1,2,3, §34 UST. 8, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §57 PKT 5 JEDNOSTKI ZMIENIONE: §6, §7 UST. 1; §9 PKT 6; §17 UST. 5; §19 UST. 1, UST. 5, UST.6, UST. 7; §21 UST. 5; §22 UST. 1; §27 UST. 1, UST. 2, UST. 3; §28 UST. 1 PKT 2; §30 UST. 1, UST. 3, UST. 4; §34 UST. 4, UST. 5, UST.7; §35 UST. 1,UST. 2, UST. 3; §36 UST. 1; §47UST. 1; §57 PKT 16, PKT17; §66 UST. 4; §69 UST.1, UST.2 JEDNOSTKI DODANE: §5 UST. 32018-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGUMOWSKA2022-06-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-06-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-07 do dziś
21. NazwiskoORŁOWSKA2004-11-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ROMANA2004-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-04-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-30 do dziś
31. NazwiskoKRZEŚNIAK2002-05-06 do dziś
2. ImionaZENON JERZY2002-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-06 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-27 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZERACKA2022-09-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTERSKA2022-09-06 do dziś
2. ImionaIZABELLA MAŁGORZATA2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZDEBSKI2022-09-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2022-09-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2022-09-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZYGMUNT2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARSKA2022-09-06 do dziś
2. ImionaIZABELA JOLANTA2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONDERSKA2019-07-23 do dziś
2. ImionaNARCYZA MAGDALENA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻAN2019-07-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWICZ2019-07-23 do dziś
2. ImionaLESŁAW2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINICH2013-09-10 do dziś
2. ImionaAGATA BEATA2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2010-07-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZYGMUNT2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKALINOWSKA2022-05-06 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ2022-05-06 do dziś
21. NazwiskoROSŁON2022-05-06 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH ORAZ BUDOWLANO-REMONTOWYCH2022-05-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-07-27 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-07-27 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-27 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-27 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-27 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2010-07-26 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-26 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-26 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 08.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 13.10.20042004-11-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-05 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
19data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
20data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
21data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-11-30 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 - 31.12.20032004-11-30 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów