A & B DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000031662
Numer REGON: 192570330
Numer NIP: 5891745855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476297/23/250]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1925703302002-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & B DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2016-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość ŻUKOWO2001-07-27 do dziś
2. Adresulica POD ELŻBIETOWO nr. domu 9 miejscowość ŻUKOWO kod pocztowy 83-330 poczta ŻUKOWO kraj POLSKA 2001-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 MAJA 2001 ROKU, EWA PANC NOTARIUSZ 80-246 GDAŃSK UL. PNIEWSKIEGO 6/2 REPERTORIUM A NR 2615/20012001-07-27 do dziś
2AKT NOT. Z DN. 05.11.09 W K.N. E.PANC W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR. 5, 8, 13, 14, 15, 20 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2009-12-11 do dziś
326.10.2011 R. AKT NOTARIALNY A NR 2854/2011 NOTARIUSZ EWA PANC W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU WRZESZCZU PRZY UL. PNIEWSKIEGO 6/2 UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8 UMOWY2011-11-18 do dziś
4DNIA 07 KWIETNIA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWEM KULESZĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. NOT. ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA NOT. MIROSŁAW KULESZA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2453/2016.2016-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z (DWU) OSOBOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SKŁADZIE: WACŁAW BASTIAN I ADAM ANISZEWSKI POD NAZWĄ UBOJNIA DROBIU S.C. WACŁAW BASTIAN & ADAM ANISZEWSKI PODJĘTA W DNIU 14 MARCA 2001R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaUBOJNIA DROBIU S.C. WACŁAW BASTIAN & ADAM ANISZEWSKI2001-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-27 do dziś
3. Numer w rejestrzeNR HU-93/152-II2001-07-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY ŻUKOWO2001-07-27 do dziś
5. Numer REGON1903024752001-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTIAN2001-07-27 do dziś
2. ImionaWACŁAW2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2010-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISZEWSKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaADAM EDMUND2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2010-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2010-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1662000 PLN2001-07-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTIAN2001-07-27 do dziś
2. ImionaWACŁAW2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISZEWSKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaADAM EDMUND2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2001-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2011-11-18 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-11-18 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-11-18 do dziś
446 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2011-11-18 do dziś
546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-11-18 do dziś
646 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-11-18 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-11-18 do dziś
847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-18 do dziś
947 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-18 do dziś
1047 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-18 do dziś
1147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-11-18 do dziś
1249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-11-18 do dziś
1377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-18 do dziś
1482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-11-18 do dziś
1549 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2011-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-31 do dziś
5data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
6data złożenia 06.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-13 do dziś
7data złożenia 04.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
8data złożenia 21.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
9data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
10data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
11data złożenia 05.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
12data złożenia 17.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
13data złożenia 24.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
14data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
15data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
16data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 21.06.20162017-08-29 do dziś
17data złożenia 04.08.2017 okres OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
18data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
19data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
20data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
21data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
22data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
23data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-30 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-27 do dziś
12OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VI GU 208/16 data 22.06.20162016-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2016-12-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów