FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „AS” SPÓŁKA JAWNA WILK PIOTR, WILK DOROTA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000031503
Numer REGON: 490267723
Numer NIP: 7360008906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-14
Sygnatura akt[RDF/381128/22/922]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP4902677232001-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA „AS” SPÓŁKA JAWNA WILK PIOTR, WILK DOROTA2001-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2001-08-01 do dziś
2. Adresulica KASPROWICZA nr domu 30 F miejscowość ZAKOPANE kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2001-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12001-07-19 – UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-08-01 do dziś
220.06.2008 R. -ZMIANA § 32008-10-21 do dziś
323.06.2009 R - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 32009-11-30 do dziś
431.10.2019 R. ZMIANA §32020-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW ZWIĄZKU ART. 26 PAR. 4 K.S.H. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „AS” SPÓŁKA CYWILNA WILK PIOTR, WILK DOROTA2001-08-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-08-01 do dziś
3. Numer w rejestrze862/932001-08-01 do dziś
5. Numer REGON4902677232001-08-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2001-08-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2001-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2001-08-01 do dziś
2. ImionaDOROTA LUCYNA2001-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2001-08-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2001-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2001-08-01 do dziś
2. ImionaDOROTA LUCYNA2001-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-21 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH2008-10-21 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-10-21 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2008-10-21 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-11-30 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-03-16 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-03-16 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-03-16 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 08.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
5data złożenia 11.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
6data złożenia 28.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-03 do dziś
7data złożenia 15.09.2008 okres 2007 R.2008-10-21 do dziś
8data złożenia 14.10.2009 okres 2008.01.01.-2008.12.31.2009-11-30 do dziś
9data złożenia 24.11.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-02 do dziś
10data złożenia 09.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-16 do dziś
11data złożenia 05.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
12data złożenia 13.11.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-12-13 do dziś
13data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
16data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
17data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
18data złożenia 06.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-06 do dziś
19data złożenia 24.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-10-03 do dziś
32007 R.2008-10-21 do dziś
42008.01.01.-2008.12.31.2009-11-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-12-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-16 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-12-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów