A.E.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000031454
Numer REGON: 871244070
Numer NIP: 8792219846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498423/23/748]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871244070 NIP 87922198462010-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.E.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 27122001-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica LELEWELA nr domu 33 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2006-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI 19 MAJA 2000R. NOTARIUSZ MAGDALENA CHYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA 87-100 TORUŃ UL. ŚW. KATARZYNY 4 REPERORIUM A 1723/2000 24 KWIETNIA 2001 R.NOTARIUSZ MAGDALENA CHYŁA KANCELARIA NOTARIALNA 87-100 TORUŃ UL. ŚW. KATARZYNY 4 REPERTORIUM A 1949/2001 ZMIANY: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6.1, PAR. 8.1 UMOWY SPÓŁKI2001-08-08 do dziś
204.07.2017 R., REP. A NR 3648/2017, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. PLAC M.RAPACKIEGO 2, ZMIENIONO: §2, §5, §11 UMOWY SPÓŁKI2017-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH, ŁĄCZNIE 25000,00 ZŁOTYCH2001-08-08 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ ŁĄCZNIE 5000ZŁ2001-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROTT2023-01-26 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2023-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2023-01-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROTT2023-01-26 do dziś
2. ImionaARTUR MATEUSZ2023-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2023-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROTT2013-03-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARCIN2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2017-07-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-07-25 do dziś
231 PRODUKCJA MEBLI2017-07-25 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-07-25 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-25 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-07-25 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-25 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-25 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 16.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-05-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 15.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
4data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-17 do dziś
5data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-30 do dziś
6data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
7data złożenia 02.11.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-03 do dziś
8data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
9data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-12 do dziś
10data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-03 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
20data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-30 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-12-03 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-05-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-17 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-05-30 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-12-03 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów