„HERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000031183
Numer REGON: 016190583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302739/21/209]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016190583 NIP 11321917762009-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ REJESTROWY nr. w rejestrze 590622001-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI nr domu 494B kod pocztowy 03-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.1999 DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 M. 23, REP. A-7252/99 26.06.2001 DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 M. 23, REP. A-5535/2001-PAR. 7 -ZMIANA (TEKST JEDNOLITY)2001-07-27 do dziś
202.08.2004 R., NOT. DARIUSZ WIERZCHUCKI, KN W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 M. 23, REP. A NR 4895/2004 PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2004-08-18 do dziś
321.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 9161/2009, ASESOR NOTARIALNY -MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 LOK. 23 ZMIENIONO PAR. 72010-01-13 do dziś
420.06.2013 R. REP. A NR 4042/2013 NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 4, § 15, § 18, § 19, § 20, § 21 I § 222013-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-27 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2001-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2001-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSIELSKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2021-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSIELSKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2021-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKA2021-05-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA DANUTA2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2021-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2004-08-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSIELSKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2001-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSIELSKI2001-07-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2001-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANYCH2001-07-27 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-03-02 do dziś
342 2 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2015-03-02 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-03-02 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-03-02 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-02 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-02 do dziś
949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-03-02 do dziś
1077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-02 do dziś
1177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R DO 31.12.2000 R data złożenia 04.07.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R DO 31.12.2000 R2001-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-22 do dziś
6data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
7data złożenia 14.06.2007 okres 20062007-06-20 do dziś
8data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
9data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
10data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
11data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
12data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
13data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
14data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
15data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
16data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
17data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
18data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
19data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
20data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
21data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
220062007-06-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 07.12.1999 R DO 31.12.2000 R.2001-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
520062007-06-20 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów