BONSON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000030895
Numer REGON: 017169190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-03-12
Sygnatura akt[RDF/371453/22/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0171691902001-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONSON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-03-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 630432001-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2000R. REP.A-6136/2000, SPORZĄDZONY W KN ANDRZEJA PRZYBYŁY W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.03.2001R. REP.A-1608/2001, SPORZĄDZONY W KN ANDRZEJA PRZYBYŁY W WARSZAWIE ZMIENIONE PAR. 4 UST.1, 16,20,24,25,30 UST. 2, 32 PKT 1 I 2, 34 SKREŚLONE PAR. 29, 33 UST. 2, 432001-07-27 do dziś
211.04.2002 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65/21, REP. A NR 1682/2002, ZMIANA TREŚCI §§ 20 I 27 UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, IŻ DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OTRZYMAŁY NUMERACJĘ § 20 UST. 1 I § 27 UST. 1, ZAŚ PO NICH DODANO § 20 UST. 2 ORAZ § 27 UST. 2.2002-06-14 do dziś
307.11.2016 R., REP. A NR 4903/2016, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA GAWRYŚ, MACIEJ GROSKREJC NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MACIEJ GROSKREJC, ZMIANA §4 ORAZ §21 PKT.1 UMOWY SPÓŁKI2017-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZOŃ2001-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIAN2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2017-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2001-07-27 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-10 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-01-10 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2017-01-10 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-01-10 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2017-01-10 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-01-10 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-10 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-01-10 do dziś
961 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 10.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-06-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2003 -21 GRUDNIA 2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 20042005-07-20 do dziś
5data złożenia 10.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
6data złożenia 10.08.2007 okres 01.01.-31.12.20062007-10-23 do dziś
7data złożenia 21.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-28 do dziś
8data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-14 do dziś
9data złożenia 18.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
10data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
11data złożenia 24.02.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-03-01 do dziś
12data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
13data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
14data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
15data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
16data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
17data złożenia 27.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-27 do dziś
18data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
19data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
20data złożenia 12.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
201.01.- 31.12.20062007-10-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-03-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
201.01.-31.12.20062007-10-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-03-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 07.02.2020 R., REP. A NR 1388/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA GAWRYŚ, MACIEJ GROSKREJC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA. NOTARIUSZ: MARZENA GAWRYŚ , 07.02.20202020-03-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW OKRESIE LIKWIDACJI SPÓŁKI OŚWIADCZENIE WOLI W JEJ IMIENIU BĘDZIE SKŁADAĆ LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2020-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOCZOŃ2020-03-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIAN2020-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 07.02.2020 R., REP. A NR 1388/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA GAWRYŚ, MACIEJ GROSKREJC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA. NOTARIUSZ: MARZENA GAWRYŚ , 07.02.20202020-03-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-012021-06-02 do dziś