SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRO”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000030688
Numer REGON: 001329156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/539522/23/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001329156 NIP 95612236242008-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRO”2001-07-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4262001-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-07-24 do dziś
2. Adresulica BARTOSZA GŁOWACKIEGO nr domu 32A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2001-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.11.1988 R..2001-07-24 do dziś
225 CZERWIEC 2004 R. JEDNOLITY TEKST STATUTU2004-07-29 do dziś
310.01.2020 R. ZMIENIONO: § 2, § 3, § 5, TYTUŁ ROZDZIAŁU II, § 6, § 7, TYTUŁ ROZDZIAŁU III, § 8, § 11, TYTUŁ PODROZDZIAŁU A W ROZDZIALE III, § 12, TYTUŁ PODROZDZIAŁU B W ROZDZIALE III, § 14, TYTUŁ PODROZDZIAŁU C W ROZDZIALE III, § 15, TYTUŁ PODROZDZIAŁU D W ROZDZIALE III, § 16, OZNACZENIE DRUGIEGO PODROZDZIAŁU C W ROZDZIALE III, KTÓRE OTRZYMUJE BRZMIENIE „E” , TYTUŁ PODROZDZIAŁU E W ROZDZIALE III, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, OZNACZENIE I TYTUŁ DOTYCHCZASOWEGO PODROZDZIAŁU D W ROZDZIALE III, KTÓRY OTRZYMUJE OZNACZENIE I TYTUŁ PODROZDZIAŁU H, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, OZNACZENIE I TYTUŁ DOTYCHCZASOWEGO PODROZDZIAŁU H W ROZDZIALE III, KTÓRY OTRZYMUJE OZNACZENIE I TYTUŁ PODROZDZIAŁU I, § 33, § 34, § 35, OZNACZENIE I TYTUŁ DOTYCHCZASOWEGO PODROZDZIAŁU F W ROZDZIALE III, KTÓRY OTRZYMUJE OZNACZENIE I TYTUŁ PODROZDZIAŁU J, § 36, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV, § 37, § 38, § 39, § 42, TYTUŁ ROZDZIAŁU V, TYTUŁ PODROZDZIAŁU A W ROZDZIALE V, § 44, § 45, TYTUŁ PODROZDZIAŁU B W ROZDZIALE V, § 47, § 48, TYTUŁ PODROZDZIAŁU D W ROZDZIALE V, § 55, § 56, § 57, TYTUŁ ROZDZIAŁU VI, § 59, TYTUŁ PODROZDZIAŁU A W ROZDZIALE VI, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, TYTUŁ PODROZDZIAŁU B W ROZDZIALE VI, § 69, § 71, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, TYTUŁ PODROZDZIAŁU C W ROZDZIALE VI, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, TYTUŁ ROZDZIAŁU VII, § 84, § 85, TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII, § 86, § 87. SKREŚLONO: § 9 ORAZ § 10 W BRZMIENIU PIERWOTNYM, § 13, OZNACZENIE PODROZDZIAŁU E W ROZDZIALE III ORAZ TYTUŁ PODROZDZIAŁU E W ROZDZIALE III, § 17, § 18, § 19, § 40, § 41, § 46, TYTUŁ PODROZDZIAŁU C W ROZDZIALE V, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 58, § 68, § 72, § 88. DODANO: ZAPIS O SKREŚLENIU § 9 I § 10, § 15A, § 15B, § 15C, § 16A, § 16B, § 24A, § 25A, § 25B, OZNACZENIE I TYTUŁ PODROZDZIAŁU F W ROZDZIALE III, § 25C, § 25D, OZNACZENIE I TYTUŁ PODROZDZIAŁU G W ROZDZIALE III, § 25E, § 25F, § 30A, § 31A, § 34A, § 34B, § 36A, § 84A, § 84B, § 85A.2020-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA -PEŁNOMOCNIK2001-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARCHEL2020-09-28 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-28 do dziś
21. NazwiskoJASNOCH2001-07-24 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA BORZYSŁAWA2001-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-07-24 do dziś
31. NazwiskoWRONIECKI2001-07-24 do dziś
2. ImionaJAN2001-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-07-24 do dziś
41. NazwiskoKULISZ2001-07-24 do dziś
2. ImionaJERZY2001-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKIEWICZ2020-09-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WALDEMAR2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDŁO2020-09-28 do dziś
2. ImionaJAN2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2017-09-12 do dziś
2. ImionaMARIA HANNA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-07-24 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.09.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.09.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
6data złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
7data złożenia 16.12.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-21 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
9data złożenia 23.07.2012 okres 20112012-09-05 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
20data złożenia 22.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
21data złożenia 07.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-07 do dziś
22data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-12-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
720112012-09-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-07 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-23 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-12-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-08 do dziś
820112012-09-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów