„BOLTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000030681
Numer REGON: 273708836
Numer NIP: 6371844563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[RDF/381445/22/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP2737088362001-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14262001-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BUKOWNO miejscowość BUKOWNO2001-07-26 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 37 miejscowość BUKOWNO kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO kraj POLSKA 2001-07-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOLTECH.COM.PL2015-07-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOLTECH.COM2015-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109-09-1997, IZABELA SŁOWIK, NOTARIUSZ W WOLBROMIU REPERTORIUM A NR 4081/97 25-06-2001, IZABELA SŁOWIK, NOTARIUSZ W WOLBROMIU REPERTORIUM A NR 3412/2001 -PARAGRAF: 5 ,6, 7, 17, 18 2, 222001-07-26 do dziś
218.03.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SŁOWIK Z K.N. W WOLBROMIU REP A NR 1070/2003 -PKT 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 552003-05-14 do dziś
32 WRZEŚNIA 2005 R. REP. A 6067/2005 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OLKUSZU ZMIENIONO: §2, §5, §6, 8, §9, §10, §12, §13, §14, §15, §17, §18, §18 (2), §18 (4), §18 (5), §18 (6), §18 (7), §19, §21 DODANO: §12 (1), §14 (1), §16 (1), §17 (1), §17 (2), §22 (1) USUNIETO §112005-09-29 do dziś
430 01.2007 R., NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM „A” NR 862/2007 ZMIENIONO: § 7, § 12 UST. 1, § 15 UST. 1 PKT 14, § 18 ZE ZN.2 UST. 3, § 18 ZE ZN. 6 UST. 3, § 20, DODANO: § 15 UST. 1 PKT 14A, § 15 UST. 1 PKT 23 USUNIĘTO: § 16 ZE ZN.1, § 18 ZE ZN. 2 UST. 4 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2007-02-21 do dziś
54 CZERWCA 2009 R. REP. A 4255/2009 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ IZABELI SŁOWIK W OLKUSZU ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-06-26 do dziś
604.06.2009 R. REPERTORIUM A NR 4255/2009 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ IZABELI SŁOWIK W OLKUSZU, ZMIENIONO: § 12 UST. 4, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI2009-09-02 do dziś
717.03.2010 R., REP. A NR 2101/2010, NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLKUSZU PRZY UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-05-10 do dziś
830.05.2011 R. NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REP. A NR 3714/2011 ZMIENIONO TYTUŁ Z „AKT ZAŁOŻYCIELSKI” NA „UMOWA SPÓŁKI” USUNIĘTO § § OD 1 DO 22 (1), DODANO § § 1 DO 242011-09-27 do dziś
915 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 4747/2012, NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OLKUSZU ZMIENIONO: § 13 UST. 2 PKT 7, § 13 UST. 2 PKT 9, § 13 UST. 2 PKT 10, § 21 UST. 1 PKT 21, § 21 UST. 1 PKT 22 SKREŚLONO: § 21 UST. 1 PKT 232012-07-06 do dziś
1005.06.2013R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 9 UST. 1, 3, PAR. 10 UST. 1, 2, 4, 6, PAR. 18 UST. 2, 8, PAR. 21 UST. 1 PKT 19, PKT 20, PKT 20 A, PKT 20B, PKT 20C, PKT 20D, PKT 21, PKT 22, PKT 22A, PKT 22B, PKT 22C, PKT 22D, PKT 22E, PKT 22F, PKT 22G, PKT 22H, PKT 22I, PKT 22J, PKT 28, PKT 29, PAR. 22 UST. 1, SKREŚLONO ROZDZIAŁ VII PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR.17 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SŁOWIK, Z KAN. NOT. W OLKUSZU REP. A NR 4661/2013.2013-07-26 do dziś
11UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.12.2013 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.12.2013 R., REP. A NR 9599/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO AGNIESZKĘ ADAMCZYK ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IZABELI SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA SŁOWIK NOTARIUSZ W OLKUSZU. ZMIENIONO: NADANIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA TJ. ZMIANA PARAGRAFÓW OD §1 DO § 24.2013-12-31 do dziś
1209.03.2019 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 1105/2019 R. - ZMIANA § 22019-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA2011-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0000269042001-07-26 do dziś
4. Numer KRS0000193278 2011-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 522 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 261 000 ZŁ2013-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego16261500,00 ZŁ2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16733000 PLN2001-07-26 do dziś
29428500,00 ZŁ2013-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2011-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABOŃ2021-06-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARECKI2013-10-08 do dziś
2. ImionaJÓZEF2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZEBINOGA2017-07-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZYGMUNT2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-04 do dziś
21. NazwiskoINDYKA2017-07-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JULIAN2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-04 do dziś
31. NazwiskoGORAJ2013-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-31 do dziś
41. NazwiskoGÓRNIK2013-12-31 do dziś
2. ImionaARTUR CEZARY2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-31 do dziś
51. NazwiskoBARCZYK2013-12-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-31 do dziś
61. NazwiskoPAJOR2010-05-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2010-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-31 do dziś
71. NazwiskoWYCIŚLIK2008-07-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW FRANCISZEK2008-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-21 do dziś
81. NazwiskoKROK2002-07-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2002-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-02 do dziś
91. NazwiskoSZOTEK2001-07-26 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-26 do dziś
101. NazwiskoKOCJAN2001-07-26 do dziś
2. ImionaROMAN TADEUSZ2001-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDROSIK2013-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
21. NazwiskoWOJTASIK2015-07-01 do dziś
2. ImionaZYGMUNT WŁADYSŁAW2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
31. NazwiskoKRZEMIEŃ2015-12-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
41. NazwiskoHERIAN2019-04-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-01 do dziś
51. NazwiskoMADERSKI2022-02-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MACIEJ2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI2022-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-06-26 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2013-12-31 do dziś
349 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2013-12-31 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2013-12-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-31 do dziś
620 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2013-12-31 do dziś
724 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2015-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-04-01 do dziś
223 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 29.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-14 do dziś
5data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
6data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
7data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2008-05-14 do dziś
8data złożenia 16.06.2009 okres 2008 R.2009-06-26 do dziś
9data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
12data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
13data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
14data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
15data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
16data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
17data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
18data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
19data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
20data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
21data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2008-05-14 do dziś
42008 R.2009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-03 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
501.01.2007-31.12.2007 ROK2008-05-14 do dziś
62008 R.2009-06-26 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-03 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-04 do dziś
501.01.2007-31.12.2007 ROK2008-05-14 do dziś
62008 R.2009-06-26 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-31 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI „BOLOIL” SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) I PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI „BOLSPED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ „BOL-THERM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, JAKIE SPÓŁKA „BOL-THERM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDA ODPOWIEDNIO JEDYNEMU AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI „BOLOIL” SPÓŁKA AKCYJNA I JEDYNEMU WPÓLNIKOWI „BOLSPED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - TO JEST W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANĄ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 3 Z DNIA 02.12.2013 R.2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE DOKONANE W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W OLKUSZU SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ „BOLTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) W TRYBIE W ART. 492 § 1 PKT 1 I ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE) - UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BOLTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 09.03.2019 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 1105/2019, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W OLKUSZU SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 09.03.2019 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 1098/20192019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów