CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000030525
Numer REGON: 000455887
Numer NIP: 7970000062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426042/22/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004558872001-07-31 do dziś
3. NazwaCUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”2001-07-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RADOMIU nr w rejestrze RSA 3212001-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość GRÓJEC2001-07-31 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC 2001-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.11.1949 R.2001-07-31 do dziś
229.06.2001 R. UCHWAŁA NR 5 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW CUKIERNICZEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „JEDNOŚĆ” W GRÓJCU ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2, PAR. 2 UST. 2, PAR. 10 UST. 2, 4, 5, PAR. 24 UST. 1 I 7, PAR. 25 UST. 1 I 2, PAR. 40 UST. 1, PAR. 41 UST. 1 PKT 3 I 4, PAR. 42 UST. 1 PKT 1 STATUTU2001-10-31 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 29.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 44 UST. 4 STATUTU.2002-08-19 do dziś
424.05.2003 R.-UCHWAŁA NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW CUKIERNICZEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „JEDNOŚĆ” W GRÓJCU ZMIANY: PAR. 41 UST. 1, PAR. 42 UST. 1 PKT 12003-08-06 do dziś
530.04.2004 R.-ZMIANA PAR. 24 PKT 1; PAR. 25 PKT 2; PAR. 40 PKT 1; PAR. 40 PKT 22004-06-24 do dziś
617.06.2005 R. ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 2, PAR. 2 UST. 3, PAR. 4 UST. 1, PAR. 15 UST. 2 PKT 4, PAR. 23 UST. 2, PAR. 24 UST. 2, PAR. 30 UST. 2, PAR. 44 UST. 2, PAR. 47 DODANO: PAR. 12 UST. 4, PAR. 40 UST. 5 SKREŚLONO: PAR. 24 UST. 7, PAR. 28, PAR. 49 UST. 3 ZMIENIONO JEDNOSTKI REDAKCYJNE: PAR. 19 UST. 2 PKT 3 NA PAR. 19 UST. 2 PKT 4, PAR. 19 UST. 2 PKT 4 NA PAR. 19 UST. 2 PKT 3, PAR. 49 UST. 4 NA PAR. 49 UST. 3, PAR. 49 UST. 5 NA PAR. 49 UST. 4, PAR. 49 UST. 6 NA PAR. 49 UST. 5, PAR. 49 UST. 7 NA PAR. 49 UST. 6 STATUTU2005-10-27 do dziś
724.03.2006 R. -ZMIANA PAR. 30 PKT 22006-04-24 do dziś
814.06.2006 R. ZMIANY: PAR. 24 UST. 1, PAR. 25 UST. 2.2006-09-20 do dziś
9UCHWAŁĄ Z DNIA 25 MAJA 2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWAŁĄ Z DNIA 10.08.2007 R. ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1, PAR. 6, PAR. 32 UST. 3 PKT 2.2007-08-24 do dziś
10UCHWAŁA Z DNIA 30.05.2008 R. ZMIENIONO PAR. 5 UST. 4 DODANO UST. 2A W PAR. 372008-07-10 do dziś
11UCHWAŁĄ NR 11 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 11.06.2010 R. ZMIENIONO PAR. 10 PKT 13, PAR. 20, PAR. 28, PAR. 32, PAR. 44, DODANO PAR. 10 PKT 142010-07-22 do dziś
12ZMIANA STATUTU DNIA 30.06.2011 R. -PAR. 45 PKT 5, PAR. 47 PKT 12011-09-09 do dziś
13ZMIANA STATUTU DNIA 29.06.2012 R. - PAR. 1 UST. 1, PAR. 52 UST. 1 TIRET 22012-09-27 do dziś
14ZMIANA STATUTU DNIA 25.06.2013R. - PAR.1 STATUTU SKREŚLA SIĘ UST.4, PAR.47 UST.1 NADAJE SIĘ NOWE BRZMIENIE.2013-09-02 do dziś
15ZMIANA DO STATUTU DNIA 25.06.2014 R. § 6 UST. 1, § 12 PKT. 5, § 14 UST. 1, § 37 UST. 2, § 37 UST. 2A, § 43 DODAJE SIĘ USTĘP3, § 43 DODAJE SIĘ USTĘP 4, § 47 UST. 1, § 48 SKREŚLA SIĘ USTĘP3, § 59 UST. 12014-10-08 do dziś
1629.06.2018 R. - § 37 UST.1, - § 37 UST.2A, - § 14 UST.1, - § 14 UST.32018-10-16 do dziś
1728 CZERWCA 2019 R. § 39 UST.3 § 45 UST.4 § 58 UST.2 § 58 UST.32019-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIDCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZKOWSKA2013-12-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2013-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-05 do dziś
21. NazwiskoGACKI2005-10-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2005-10-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-27 do dziś
31. NazwiskoKOPACZ2001-07-31 do dziś
2. ImionaALICJA DOROTA2001-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D.S. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2001-07-31 do dziś
41. NazwiskoOSIŃSKI2003-03-20 do dziś
2. ImionaROMAN2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2003-03-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-20 do dziś
51. NazwiskoSTAROSTKA2005-10-27 do dziś
2. ImionaEDYTA2005-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA DS. HANDLOWYCH2006-01-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-27 do dziś
61. NazwiskoMISZCZAK2001-07-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2001-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2002-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁODZIANKO2020-10-27 do dziś
2. ImionaPIOTR WALDEMAR2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2020-10-27 do dziś
2. ImionaALICJA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROSTA2020-10-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA2020-10-27 do dziś
2. ImionaDOROTA URSZULA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADOWSKI2017-10-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLS2014-10-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2014-10-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2008-07-10 do dziś
2. ImionaROBERT2008-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSOLESKA2012-03-02 do dziś
2. ImionaEWA MIROSŁAWA2012-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-02 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa-REPREZENTACJA MOCODAWCY PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI, -REPREZENTACJA MOCODAWCY W SPRAWACH PRZED BANKIEM, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ PFRON, -PODPISYWANIE W IMIENIU MOCODAWCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH MOCODAWCY W TYM DEKLARACJI PODATKOWYCH, DOKUMENTÓW DO ZUS ORAZ PFRON, -PODPISYWANIE W IMIENIU MOCODAWCY UMÓW ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, -PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2012-03-02 do dziś
21. NazwiskoNAGRODZKI2017-10-26 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTACJA MOCODAWCY PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI. - REPREZENTACJA MOCODAWCY PRZED BANKIEM, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ PFRON. - PODPISYWANIE W IMIENIU MOCODAWCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, W TYM: DEKLARACJI PODATKOWYCH, DOKUMENTÓW ZUS ORAZ PFRON. - PODPISYWANIE W IMIENIU MOCODAWCY UMÓW ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, - PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2017-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-10 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument I-XII 2000 data złożenia 13.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię I-XII 2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument I-XII 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie I-XII 20002001-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument I -XII 2001 data złożenia 11.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię I -XII 2001 3. okres za jaki złożono dokument I -XII 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie I -XII 20012002-09-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument I-XII.2002 data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię I-XII.2002 3. okres za jaki złożono dokument I-XII.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie I-XII.20022003-08-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 data złożenia 09.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01-31.12.20032004-06-24 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-10-27 do dziś
6data złożenia 20.07.2006 okres 2005 ROK2006-09-20 do dziś
7data złożenia 09.07.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
8data złożenia 25.06.2008 okres 2007 R.2008-07-10 do dziś
9data złożenia 29.06.2009 okres I -XII 20082009-07-17 do dziś
10data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
11data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
12data złożenia 22.07.2013 okres 20122013-09-02 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
16data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
17data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
20data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
21data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-09-20 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
32007 R.2008-07-10 do dziś
4I -XII 20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
720122013-09-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
12ZA 20112012-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-20 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
32007 R.2008-07-10 do dziś
4I -XII 20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
720122013-09-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-09-20 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-24 do dziś
32007 R.2008-07-10 do dziś
4I -XII 20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
720122013-09-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
12ZA 20112012-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów