„AQUA CRISTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000030441
Numer REGON: 230204428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu74Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/18328/22/736]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2302044282001-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA CRISTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr. w rejestrze 13862001-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina BOLKÓW miejscowość GRUDNO2017-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDNO nr domu 15 kod pocztowy 59-420 poczta BOLKÓW kraj POLSKA 2017-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„AQUA CRISTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZLEWNIA WODY -ODDZIAŁ W GRUDNIE2001-07-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina BOLKÓW miejscowość GRUDNO2001-07-27 do dziś
3. Adresnr. domu 15 kod pocztowy 59-420 poczta BOLKÓW 2001-07-27 do dziś
21. Firma oddziału„AQUA CRISTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ -ODDZIAŁ WROCŁAW2001-07-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-07-27 do dziś
3. Adresulica BOROWSKA nr. domu 138 kod pocztowy 50-552 poczta WROCŁAW 2001-07-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 16.09.1994 R. KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SŁOWACKIEGO 4, NOTARIUSZ BOŻENA JANAS, REPERTORIUM 1443/1994. AKT NOTARIALNY 16.06.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. GROTTGERA 5, NOTARIUSZ MARIA DWORAK, REPERTORIUM 3451/2001 -ZMIANA PAR.5, PAR. 8.2, PAR.6.12001-07-27 do dziś
213.04.2017 ROKU, NOTARIUSZ MARIA DWORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. A. GROTTGERA NR 5, REP.A NR 1333/2017, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2017-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6320487242011-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000325290 2011-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 451.600,00 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2019-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego451600 PLN2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1411600 PLN2001-07-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEGGENS2001-07-27 do dziś
2. ImionaGRIETINUS WILLEM2014-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2001-07-27 do dziś
211 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2017-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2017-04-26 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-26 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-26 do dziś
410 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2017-04-26 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-26 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-26 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-04-26 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-26 do dziś
977 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-01-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
5data złożenia 02.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-20 do dziś
6data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
7data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31-12.20082009-06-30 do dziś
9data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-06-28 do dziś
10data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-06-28 do dziś
11data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-08-31 do dziś
12data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-08-31 do dziś
13data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
14data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-31 do dziś
15data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
16data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
19data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
20data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-27 do dziś
21data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008-31-12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-06-28 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092012-06-28 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-08-31 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-08-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-01-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-20 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
701.01.2008-31-12.20082009-06-30 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102012-06-28 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092012-06-28 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-08-31 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-08-31 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-31 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-27 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów