„TALKI GOLF” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000030262
Numer REGON: 016455314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-02-19
Sygnatura akt[RDF/581403/24/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016455314 NIP 52723155882007-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALKI GOLF” SPÓŁKA AKCYJNA2001-07-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 623402001-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.09.2000 R., GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KLECZEWSKA 49 AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.02.2001 R., GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCEALRIA NOTARIALLNA W WARSZAWIE UL. KLECZEWSKA 49, ZMIANA PAR. 8 UST. 1 STATUTU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2001 R., GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KLECZEWSKA 49, ZMIANA PAR. 7; 8; 9; 10; 11; 14 UST. 1; 15; 17.2001-07-26 do dziś
228.06.2002 R., REP. A NR 4981/2002, GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA 01-826 WARSZAWA, UL. KLECZEWSKA 49, ZMIANA PAR. 8, PAR. 17 UST. 32002-09-10 do dziś
31) 21.11.2002 R., REP. A NR 8371/2002, GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA, 01-826 WARSZAWA, UL. KLECZEWSKA 49; ZMIANA PAR. 8, PAR. 13 PKT 2, PAR. 14 PKT 22003-06-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A NR 3253 Z DN. 30.06.2003 R. GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA, 0-826 WARSZAWA, UL. KLECZEWSKA 49, ZMIANA § 132003-07-31 do dziś
515.07.2003 R., REP. A NR 3700/2003 GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA 01-826 WARSZAWA, UL. KLECZEWSKA 49 ZMIANA §1 W PUNKCIE 5 STATUTU, §7 STATUTU I §12 STATUTU.2003-12-11 do dziś
620 LUTEGO 2004 R., REP. A NR 907/2004 GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA 01-826 WARSZAWA UL. KLECZEWSKA 49 ZMIANA §8, §15 UST. 12004-08-26 do dziś
722 CZERWCA 2005, REP. A NR 3214/2005, NOTARIUSZ GRAŻYNA BEATA SOCHA, KANCELARIA NOTARIALNA 01-826 WARSZAWA, UL. KLECZEWSKA 49, ZMIANA § 7, § 8, § 17 UST. 32005-10-10 do dziś
829.06.2007 AKT NOTARIALNY REP. A NR 3334/2007 GRAŻYNA BEATA SOCHA KANCELARIA NOTARIALNA 01-826 WARSZAWA UL. KLECZEWSKA 49 ZMIANA § 82007-12-18 do dziś
9AKT NOTARIALNY REP. A NR 4770/2008 Z DN. 17.06.2008 R. GRAŻYNA BEATA SOCHA 01-826 WARSZAWA UL. KLECZEWSKA 49 KANCELARIA NOTARIALNA ZMIANA: § 82008-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-26 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-07-26 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2060100,00 ZŁ2008-11-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji343352008-11-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 100 PLN2001-07-26 do dziś
60,00 ZŁ2008-11-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 192000 PLN2001-07-26 do dziś
2060100,00 ZŁ2008-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty276400,00 PLN2003-12-11 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiC2001-07-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4002001-07-26 do dziś
21. Nazwa serii akcjiD2001-07-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15202001-07-26 do dziś
31. Nazwa serii akcjiE2002-09-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii11462002-09-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-09-10 do dziś
41. Nazwa serii akcjiA2003-06-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10202003-06-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-06-06 do dziś
51. Nazwa serii akcjiB2003-06-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4602003-06-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-06-06 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2003-06-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22002003-06-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-06-06 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2003-12-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii42192003-12-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-12-11 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2004-08-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii16662004-08-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-08-26 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2005-10-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii74322005-10-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-10-10 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2006-09-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii26042006-09-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-09-22 do dziś
111. Nazwa serii akcjiK2007-12-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15652007-12-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-12-18 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2008-11-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii101032008-11-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-11-27 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2003-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLAK2010-06-23 do dziś
2. ImionaBEATA MONIKA2010-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOLIMOWSKA2008-11-27 do dziś
2. ImionaMARYLA ANNA2008-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAMLUK2003-07-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2003-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOLIMOWSKA2003-07-31 do dziś
2. ImionaJOLANTA BEATA2003-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-31 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-31 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDZIA2001-07-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKOLIMOWSKA2010-06-23 do dziś
2. ImionaJOLANTA BEATA2010-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-23 do dziś
21. NazwiskoERIKSSON2008-11-27 do dziś
2. ImionaSTIG LENNART2008-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-27 do dziś
31. NazwiskoPERSSON2001-07-26 do dziś
2. ImionaRAGNAR KJELL-AKE2001-07-26 do dziś
41. NazwiskoASTRAND2001-07-26 do dziś
2. ImionaSVEN RUTGER2001-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2005-10-10 do dziś
252 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2005-10-10 do dziś
355 10 Z HOTELE2005-10-10 do dziś
455 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2005-10-10 do dziś
555 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2005-10-10 do dziś
655 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-10-10 do dziś
755 30 A RESTAURACJE2005-10-10 do dziś
855 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2005-10-10 do dziś
955 51 Z STOŁÓWKI2005-10-10 do dziś
1055 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-10-10 do dziś
1160 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2005-10-10 do dziś
1260 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-10-10 do dziś
1361 10 A TRANSPORT MORSKI2005-10-10 do dziś
1461 10 B TRANSPORT WODNY PRZYBRZEŻNY2005-10-10 do dziś
1561 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY2005-10-10 do dziś
1663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-10-10 do dziś
1763 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2005-10-10 do dziś
1863 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2005-10-10 do dziś
1963 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2005-10-10 do dziś
2063 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2005-10-10 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-10 do dziś
2270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-10 do dziś
2370 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-10-10 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-10 do dziś
2570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-10-10 do dziś
2671 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2005-10-10 do dziś
2771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2005-10-10 do dziś
2871 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-10-10 do dziś
2972 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-10-10 do dziś
3072 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-10-10 do dziś
3174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-10-10 do dziś
3274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-10-10 do dziś
3374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-10-10 do dziś
3474 40 Z REKLAMA2005-10-10 do dziś
3574 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-10-10 do dziś
3674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-10-10 do dziś
3774 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-10-10 do dziś
3874 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2005-10-10 do dziś
3974 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-10-10 do dziś
4074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
4180 10 A PRZEDSZKOLA2005-10-10 do dziś
4280 10 C DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO2005-10-10 do dziś
4380 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2005-10-10 do dziś
4485 32 A ŻŁOBKI2005-10-10 do dziś
4592 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2005-10-10 do dziś
4692 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2005-10-10 do dziś
4792 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
4892 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2005-10-10 do dziś
4992 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM POZOSTAŁA2005-10-10 do dziś
5092 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
5193 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2005-10-10 do dziś
5293 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2005-10-10 do dziś
5393 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
5401 11 A UPRAWA ZBÓŻ2005-10-10 do dziś
5501 12 A UPRAWA WARZYW2005-10-10 do dziś
5601 13 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, ROŚLIN JAGODOWYCH I ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2005-10-10 do dziś
5701 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2005-10-10 do dziś
5801 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2005-10-10 do dziś
5901 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2005-10-10 do dziś
6001 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2005-10-10 do dziś
6101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2005-10-10 do dziś
6201 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ)2005-10-10 do dziś
6302 01 A GOSPODARKA LEŚNA2005-10-10 do dziś
6402 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2005-10-10 do dziś
6502 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2005-10-10 do dziś
6605 01 A RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2005-10-10 do dziś
6705 01 B RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2005-10-10 do dziś
6805 02 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2005-10-10 do dziś
6914 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2005-10-10 do dziś
7015 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA2005-10-10 do dziś
7115 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2005-10-10 do dziś
7215 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2005-10-10 do dziś
7320 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2005-10-10 do dziś
7420 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2005-10-10 do dziś
7520 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2005-10-10 do dziś
7622 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2005-10-10 do dziś
7729 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2005-10-10 do dziś
7836 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2005-10-10 do dziś
7936 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2005-10-10 do dziś
8036 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2005-10-10 do dziś
8136 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2005-10-10 do dziś
8236 40 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2005-10-10 do dziś
8336 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
8445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2005-10-10 do dziś
8545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-10-10 do dziś
8645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-10-10 do dziś
8745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2005-10-10 do dziś
8845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-10-10 do dziś
8945 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2005-10-10 do dziś
9045 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2005-10-10 do dziś
9145 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2005-10-10 do dziś
9245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2005-10-10 do dziś
9345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-10-10 do dziś
9445 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-10-10 do dziś
9545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2005-10-10 do dziś
9645 41 Z TYNKOWANIE2005-10-10 do dziś
9745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-10-10 do dziś
9845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2005-10-10 do dziś
9945 43 B SZTUKATORSTWO2005-10-10 do dziś
10045 44 A MALOWANIE2005-10-10 do dziś
10145 44 B SZKLENIE2005-10-10 do dziś
10245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-10-10 do dziś
10350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-10-10 do dziś
10451 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2005-10-10 do dziś
10551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2005-10-10 do dziś
10651 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2005-10-10 do dziś
10751 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-10-10 do dziś
10851 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
10951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-10-10 do dziś
11051 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2005-10-10 do dziś
11151 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2005-10-10 do dziś
11251 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-10-10 do dziś
11351 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-10-10 do dziś
11451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-10-10 do dziś
11551 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2005-10-10 do dziś
11651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-10-10 do dziś
11751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-10-10 do dziś
11851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-10-10 do dziś
11951 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2005-10-10 do dziś
12051 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-10-10 do dziś
12151 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2005-10-10 do dziś
12251 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2005-10-10 do dziś
12351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-10-10 do dziś
12452 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-10-10 do dziś
12552 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-10-10 do dziś
12652 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2005-10-10 do dziś
12752 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2005-10-10 do dziś
12852 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2005-10-10 do dziś
12952 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2005-10-10 do dziś
13052 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-10-10 do dziś
13152 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-10-10 do dziś
13252 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-10-10 do dziś
13352 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
13452 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2005-10-10 do dziś
13552 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2005-10-10 do dziś
13652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 16.10.2000 -31.12.2001 data złożenia 11.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 16.10.2000 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 16.10.2000 -31.12.20012002-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 25.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
5data złożenia 19.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
6data złożenia 03.12.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
7data złożenia 05.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-27 do dziś
8data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-22 do dziś
9data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
10data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-08-31 do dziś
11data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-08-31 do dziś
12data złożenia 19.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-19 do dziś
13data złożenia 19.02.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-19 do dziś
14data złożenia 19.02.2024 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-02-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-11-27 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-06-22 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów