VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000030117
Numer REGON: 930778024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/38255/20/403]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP9307780242001-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2008-02-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 60742001-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 44 kod pocztowy 50-457 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.1995 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, REP. A NR 21270/95; -ZMIANY DOTYCHCZAS NIEZAREJESTROWANE: AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2001 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ OŁPIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.GRABISZYŃSKIEJ 14/1, REP. A NR 1689/01: M.IN. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ART. 1, ART. 7 ORAZ ART. 22 UST. 2 PKT .6, W TYM ZMIANA FIRMY SPÓŁKI.2001-07-24 do dziś
2-26.09.2001 R., REP. A NR 5237/01, NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO ART. 10, ART. 17, DODANO ART. 28.1 PKT 4.2001-12-04 do dziś
328.02.2002 R. REPERTORIUM A NR 1134/02 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1 NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA ZMIANA TREŚCI ART. 15 STAUTU SPÓŁKI2002-06-13 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2007 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 10914/2007, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2008-02-07 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.01.2008 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 1773/2008, ZMIENIONO § 7 STATUTU2008-03-27 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2008 R., REP. A NR 6040/2008 SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARKIEM WYPARTEM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.2008-05-09 do dziś
709.05.2011 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. 3/4, REP. A NR 40442/2011 -ZMIENIONO: § 6 PKT 1, § 7 PKT 1, § 9 PKT 2, § 15 PKT 1, W § 15 DODANO PKT 4, PKT 5, W § 16 DODANO PKT 7, § 18 PKT 2, § 18 PKT 3, § 18 PKT 4, § 18 PKT 5, § 19 PKT 3 -SKREŚLONO: § 7 PKT 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2011-05-27 do dziś
819.08.2011 R., ASESOR NOTARIALNY ANNA LUBIENIECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 65968/2011 -ZMIENIONO: § 7 PKT 1.2012-03-01 do dziś
922.05.2013 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NUMER 40856/2013 - ZMIANA §17 UST.2 PKT „N” STATUTU SPÓŁKI2013-09-24 do dziś
1004.11.2013 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL.RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 96950/2013 - ZMIANA §7 STATUTU 22.05.2013 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 40856/2013 - ZMIANA §7 STATUTU SPÓŁKI2013-12-04 do dziś
1116.06.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK NUMER 60, REPERTORIUM A NR 15115/2016 - ZMIENIONO BRZMIENIE §13 UST.2 STATUTU SPÓŁKI2016-07-15 do dziś
1215.09.2017 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK NR 60, REPERTORIUM A NR 22178/2017 - ZMIENIONO §7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2017-10-16 do dziś
1319.06.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK NR 60, REPERTORIUM A NR 13060/2018 - ZMIENIONO §7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2018-09-04 do dziś
1419.06.2019R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 50, REP. A NR 11402/2019; ZMIENIONO §7 STATUTU SPÓŁKI.2019-08-26 do dziś
1526.05.2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 10705/2020 - ZMIENIONO §1, §6 UST.1, §9, §11 UST.2, §15, W §16 UST.1,2 I 7, §17, §18, §23, §24 UST.2, §25 UST.3, §27 UST.3, W §27 DODAJE UST.6, USUNIĘTO §292001-07-24 do dziś
1626.05.2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 10705/2020 - ZMIENIONO §1, §6 UST.1, §9, §11 UST.2, §15, W §16 UST.1,2 I 7, §17, §18, §23, §24 UST.2, §25 UST.3, §27 UST.3, W §27 DODAJE UST.6, USUNIĘTO §292020-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-07-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAG BETEILIGUNGS-UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH2020-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego38712940, 74 ZŁ2013-12-04 do dziś
30108257,72 ZŁ2019-08-26 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji624402272013-12-04 do dziś
485617062019-08-26 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 62 ZŁ2011-06-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego38712940, 74 ZŁ2013-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty4169115, 60 ZŁ2008-05-09 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-02-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8000002011-05-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-07 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2008-02-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii56353162011-05-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-07 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2008-03-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii127646842011-05-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-03-27 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2008-05-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii67243802011-05-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-05-09 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2012-03-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii226373262019-08-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-03-01 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2013-12-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-04 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUKOWICZ2011-06-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEYSNER2007-11-13 do dziś
2. ImionaROMAN MACIEJ2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAUFER2007-08-02 do dziś
2. ImionaEDWARD MICHAŁ2007-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTHIEL2020-04-15 do dziś
2. ImionaMARTIN2020-04-15 do dziś
21. NazwiskoVAAGT2020-04-15 do dziś
2. ImionaHARBOE2020-04-15 do dziś
31. NazwiskoHOYER2020-04-15 do dziś
2. ImionaCLAUDIA2020-04-15 do dziś
41. NazwiskoBIEDECKI2020-04-15 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ZBIGNIEW2020-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKONARSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaROBERT JÓZEF2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-15 do dziś
21. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-27 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-27 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-27 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-27 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-05-27 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -30.09.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
5data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
6data złożenia 31.08.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
7data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
10data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
12data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
13data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
14data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
19data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
20data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
21data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
22data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
301.01.2006 R -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
501.01.2006 R -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-09-02 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-20 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiInformacje ootwarciu likwidacji 26.09.2001 R. NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5237/012001-12-04 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ASSET INVEST IN POLAND SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W SPRAWIE UCHYLENIA LIKWIDACJI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.08.2006 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 6696/20062006-09-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2002-09-19 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBAŁA2001-12-04 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGONNumer PESEL 490527020342001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2001-12-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki26.09.2001 R. NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5237/01 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.2001-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2011-12-06 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPLANOWANE WARUNKOWE PRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA DZIELONA) NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI ZAKŁADU ECOIMPEL UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 19.08.2011 R. SPORZĄDZONA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ANNĘ LUBIEŃSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ -SEWERYN REP A NR 65968/2011.2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2012-03-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaOPIS SPOSOBU PODZIAŁU -PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE DOKONANY NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 529 § 1 PKT 4 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI IMPEL S.A. Z/S WE WROCŁAWIU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA („ZAKŁAD ECOIMPEL”), NA RZECZ SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z/S WE WROCŁAWIU. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY ORAZ ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: 1)UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI IMPEL S.A. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU IMPEL S.A. NA SPÓŁKĘ I ZGODY NA BRZMIENIE PLANU PODZIAŁU IMPEL S.A, W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM SPÓŁKI IMPEL S.A. ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI -ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 19.08.2011 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (REP A NR 65968/2011 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNĄ LUBIEŃSKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ -SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ, WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4); 2)UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IMPEL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI IMPEL S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 06.09.2011 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „IMPEL” SPÓŁKA AKCYJNA (REP A NR 70128/2011 PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ BARANOWSKĄ -SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ, WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4).2012-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ SPÓŁKI VD INVEST POZNAŃ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.492 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU VD INVEST POZNAŃ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) BEZ WYDAWANIA UDZIAŁÓW WSPÓLNIKÓWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, KTÓRYM JEST SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA, ZGODNIE Z ART.514 K.S.H. NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 30.11.2020 R., REP.A NR 26741/2020 ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL.RYNEK 60 ZA ZGODĄ ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYRAŻONEJ W UCHWALE NR 12/11/2020 ZARZĄDU VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R.2020-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów