SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ESKULAP”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000029986
Numer REGON: 001040020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496383/23/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001040020 NIP 75810393542010-09-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ESKULAP”2001-07-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze ARS 2402001-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2001-07-25 do dziś
2. Adresulica 11 LISTOPADA nr. domu 14 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA 2001-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.08.2000 R.2001-07-25 do dziś
223.06.2003 R. DODANE PAR. /NOWA NUMERACJA WG. TEKSTU JEDNOLITEGO/ PAR. 4; 5; 6; 7; 8 UST. 2-6; 9; 10 UST. 5; 11; 12; 13 PKT 9, 10, 13-23; 14; 15 UST. 1, 4, 5; 18; PAR. 19; PAR. 20 UST. 1, 2, 3; PAR. 21-27; 28-41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51 UST. 1 I 3; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58 UST. 1; 59 UST. 1, UST. 2 ZDANIE PIERWSZE; 59 UST. 3; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74 UST. 1-10; 74 UST. 13; 75 UST. 5, 6, 7, 8; 76; 77; 78; 82 UST. 2 PKT 4; 83 UST. 2 PKT 5; 84 UST. 2; 86 UST. 3; 88; 89; 90 UST. 4; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97 UST. 2, 3, 4, 5; 98; 99; 100; 101; 102; 103. SKREŚLA SIĘ /PAR. DOTYCHCZASOWEGO STATUTU/ PAR. 4; 5 UST. 2-4; 6 UST. 5; 7; 8 PKT 11, 12; 9; 10A UST. 1; 57-60; 61-78A; 18; 19-24; 25-29; 11 UST. 3; 12 UST. 2 ZDANIE 2; 13; 14; 15; 16; 17; 30; 34; 36 UST. 1; 47; 49-53; 54 UST. 2, 3, 4, 5; 56 UST. 1 PKT 1, 3, 4; 79; 80; 81-83; 84; 85; 55 PKT 4 ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI -PAR. 5-PAR. 16, PAR. 18, PAR. 30, PAR. 34-PAR. 48, PAR. 54-PAR. 56, PAR. 79, PAR. 80, PAR. 84, PAR. 852003-12-17 do dziś
319 CZERWCA 2006 R. USUNIĘTO PARAGRAFY: 47 UST. 10, PAR. 66, PAR. 90; ZMIENIONO: TREŚĆ PAR. 13 UST. 7, 9, 10, 11; PAR. 17, PAR. 27, PAR. 47 UST. 7, PAR. 65, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 74 UST. 13, PAR. 76, PAR. 84, PAR. 87, PAR. 89 UST. 1, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 97 UST. 1. PAR. 98 PKT 3, PAR. 99 UST. 1 PKT 3. DODANO: PAR. 13 UST. 24, 25, 26, 27, PAR. 20 UST. 4, PAR. 31 UST. 1 PKT 26, PAR. 74 UST. 1 (1) STATUTU2006-08-16 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R. USUNIĘTE PARAGRAFY: PAR. 5 UST. 1 PKT 2, PAR. 8 UST. 6 PKT 2, PAR. 9 UST. 2, PAR. 12 UST. 2, PAR. 20 UST. 2, PAR. 44 UST. 1 PKT 2, PAR. 44 UST. 2 PKT 2, PAR. 47 UST. 2, 3, 4, PAR. 48, PAR. 57, PAR. 58 UST. 1, PAR. 59 UST. 3, PAR. 64 UST. 1 PKT 1, TYTUŁ I PAR. 65, PAR. 74 UST. 13, PAR. 97 UST. 3 ZMIENIONA TREŚĆ: PAR. 13, PAR. 21 UST. 5, PAR. 22, PAR. 31 UST. 1 PKT 13, 14, 16, 24, PAR. 32 UST. 3, PAR. 46 UST. 2 PKT 1, PAR. 59 UST. 2 PKT A I B, PAR. 60, PAR. 61 UST. 4, PAR. 62, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 74 UST. 1, 1 (1), 3, 4 UST. 11 PKT A I B, PAR. 75 UST. 3, 5, 6, 8, PAR. 82 UST. 2 PKT 4, PAR. 88 UST. 1, PAR. 97 UST. 2 I 4 DODANE: PAR. 20 UST. 5, PAR. 29 UST. 5 I 6, PAR. 31 UST. 1 PKT 21, PAR. 38 UST. 2 PKT 9-14, PAR. 45 (1), PAR. 46 UST. 3, PAR. 54 (1), PAR. 59 UST. 4, 5, 6, PAR. 61 UST. 5, PAR. 62 (1), PAR. 62 (2), PAR. 62 (3), PAR. 64 UST. 2, PAR. 72 (1), PAR. 74 UST. 4 (1), 4 (2), 13 (1), PAR. 75 UST. 5 (1), PAR. 77 (1), PAR. 79 UST. 5, PAR. 80 UST. 3, PAR. 86 (1)2007-12-28 do dziś
528.05.2018R.USUNIĘTO PARAGRAFY:PAR.15, PAR.17, PAR.24, PAR.28, PAR.62(1), PAR.62(2), PAR.62(3),PAR.72(1), PAR.81, PAR82, PAR.83, PAR.84, PAR.92, PAR.98. ZMIENIONO TREŚĆ PAR.:PAR.3, PAR.5, PAR. 6, PAR.7, TYTUŁ II, PAR.8, PAR. 9, PAR.10, PAR.11, PAR.13, PAR.14, PAR.18, PAR. 19, PAR.20, PAR.21, PAR.22, PAR.23, PAR.25,PAR.26, PAR. 27, PAR.29, PAR.30, PAR.31, PAR.45, PAR.45(1), PAR.46, PAR.47, PAR.50, PAR.51, PAR.52, PAR.53, PAR.54, PAR.58, PAR.59, PAR.60, PAR.61, PAR.62,PAR.63, PAR.67, PAR.69, PAR.71, PAR.74, PAR.75, PAR.79, PAR.80, TYTUŁ XIII, PAR.86, PAR.86(1), PAR.87, PAR.88, PAR.89, PAR.93, PAR.95, PAR.97, TYTUŁXIV, PAR.99, PAR.101, PAR.103. DODANO: PAR.26(1), PAR.26(2), PAR.26(3), PAR.26(4), PAR.101(1) STATUTU SPÓŁDZIELNI.2018-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMYSZKIEWICZ NOWAK2019-07-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-24 do dziś
21. NazwiskoSOKALSKA2019-07-24 do dziś
2. ImionaANNA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-24 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-25 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2022-09-07 do dziś
2. ImionaANNA2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKA2022-09-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaRENATA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-07-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZA2022-09-07 do dziś
2. ImionaANETA AGNIESZKA2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2022-09-07 do dziś
2. ImionaKINGA2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERSA2022-09-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. -31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 17.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2003 R.-31 GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001-31.12.20012005-05-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004-31.12.20042005-08-02 do dziś
5data złożenia 20.07.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 R. -31 GRUDNIA 2005 R.2006-08-16 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 1.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
9data złożenia 22.07.2010 okres 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20092010-09-08 do dziś
10data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
11data złożenia 02.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-12 do dziś
12data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
13data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
14data złożenia 04.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
15data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
16data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
19data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
22data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
31.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20092010-09-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R2012-05-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
31.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
401 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
51.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
701 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20092010-09-08 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R2012-05-12 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów