„BUDEX - SZYK” R.PROKOP I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000029672
Numer REGON: 290041155
Numer NIP: 6640003200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309168/21/616]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEX -SZYK” R. PROKOP I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2001-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2001-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica UL. BANKOWA nr domu 7 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2017-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.1992 ROK -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 02.01.1993 ROK -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, ZMIANA PAR. 3, 5; 31.08.1996 ROK -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 28.12.1995 ROK ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 01.09.1997 ROK -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 30.06.1993 ROK ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 23.02.2001 ROK ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 21.03.2001 ROK UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2001-07-20 do dziś
231.12.2005 ROK -ZMIANA § 10 (Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA 01.02.2006 ROKU)2006-03-31 do dziś
315.10.2008 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-03-10 do dziś
421.01.2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-10 do dziś
501.6.2017 R. - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-11 do dziś
628.04.2020 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 5.2020-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-20 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2001-07-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD WITOLD2001-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-20 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2001-07-20 do dziś
2. ImionaFILIP ŁUKASZ2001-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI.2001-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2001-07-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD WITOLD2001-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOP2001-07-20 do dziś
2. ImionaFILIP ŁUKASZ2001-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-05-10 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-10 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-05-10 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-05-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-05-10 do dziś
664 91 Z LEASING FINANSOWY2013-05-10 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-05-10 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-10 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-01-22 do dziś
2data złożenia 04.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-01-22 do dziś
3data złożenia 04.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-01-22 do dziś
4data złożenia 04.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-01-22 do dziś
5data złożenia 04.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-01-22 do dziś
6data złożenia 04.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-01-22 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
12data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
21data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
22data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-01-22 do dziś
2OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-01-22 do dziś
3OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-01-22 do dziś
4OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-01-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-01-22 do dziś
6OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-01-22 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów