FIRMA HANDLOWA DZIDEK SPÓŁKA JAWNA PARUCH I S-KA

Stan na dzień 2023-08-30 godz. 14:24:11
Numer KRS: 0000029433
Numer REGON: 003923248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511326/23/929]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0039232482005-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OGŁĘCZYZNA nr domu 20 kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 STYCZNIA 1992 R2001-07-19 do dziś
201.01.2007 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8; DODANO § 10 23.01.2007 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 52007-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOBLIGATORYJNE PRZEKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2001-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA DZIDEK S.C. PARUCH I S-KA2001-07-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-19 do dziś
3. Numer w rejestrze873/J/90-H2001-07-19 do dziś
5. Numer REGON0039232482001-07-19 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUCH2001-07-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUCH2001-07-19 do dziś
2. ImionaDANUTA2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2001-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUCH2001-07-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUCH2001-07-19 do dziś
2. ImionaDANUTA2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI2001-07-19 do dziś
251 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2001-07-19 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI2001-07-19 do dziś
460 2 USŁUGI TRANSPORTOWE2001-07-19 do dziś
563 12 USŁUGI MAGAZYNOWANIA TOWARÓW2001-07-19 do dziś
674 84 B USŁUGI AKWIZYCYJNE2001-07-19 do dziś
774 84 B USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI TOWARÓW2001-07-19 do dziś
851 IMPORT I EKSPORT ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 19.07.2001 -31.12.2001 R data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 19.07.2001 -31.12.2001 R2002-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-08-05 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
8data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-02-12 do dziś
9data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-03-20 do dziś
10data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-03-20 do dziś
11data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-20 do dziś
12data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
13data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-19 do dziś
14data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
15data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-02-12 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-03-20 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-03-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-20 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-19 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-07-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów