„ASTRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000029349
Numer REGON: 430864472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244008/20/684]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP4308644722001-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 40642001-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-07-20 do dziś
2. Adresulica ZEMBORZYCKA nr domu 55 H kod pocztowy 20-445 poczta LUBLIN 2004-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.1997 R. K.N. W LUBLINIE NOTARIUSZ ANDRZEJ KOWALSKI , REP.A.NR 2484/97. ZMIANA: PAR. 6, PAR. 7, PAR. 15 PKT. 1 I 8 , PAR. 30. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.2001 R. K.N. W LUBLINIE NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, REP. A.NR 1829A/2001.2001-07-20 do dziś
208.04.2002 R. NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 1473/2002 -ZMIANA: PAR. 3 UST. 1, PAR. 7 UST. 1, PAR. 8 UST. 1, PAR. 21 UST. 1, PAR. 24 UST. 22002-04-23 do dziś
316.05.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA REPERTORIUM A NR 2134/2002 ZMIANY: PAR 7.1, PAR. 16.32002-06-27 do dziś
423.08.2004 R., NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 5674/2004 ZMIANA: § 7 UST. 1, § 6 USUNIĘTO: § 222004-09-23 do dziś
5DNIA 18 LUTEGO 2009 R., NUMER REPERTORIUM A 595/2009 PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM WALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PYSKOWICACH ZMIENIONO: § 6; § 13; § 15; § 24 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI. USUNIĘTO: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21.2009-03-18 do dziś
612.10.2016 R., REP. A NR 6075/2016, ASESOR NOTARIALNY MACIEJ LEPICH ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA MADEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO § 6, § 27 UMOWY SPÓŁKI2016-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHURSAN2001-07-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00ZŁ.2001-07-20 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2001-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-20 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2001-07-20 do dziś
4
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2001-07-20 do dziś
5
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2001-07-20 do dziś
6
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2001-07-20 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AGD MARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0034578692008-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000272610 2008-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały304 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.000,00 ZŁOTYCH2008-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego90000 PLN2001-07-20 do dziś
152000,00 PLN2004-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWICKI2020-03-25 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-18 do dziś
247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-18 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-18 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-18 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-11-09 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-11-09 do dziś
395 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2016-11-09 do dziś
495 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2016-11-09 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU data złożenia 13.07.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU2001-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 18.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2001 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-09-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-08-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-07-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
6data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
7data złożenia 25.05.2007 okres ZA ROK 20062007-05-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-23 do dziś
9data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-31 do dziś
10data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
11data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
12data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
13data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
14data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
15data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
16data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
17data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
18data złożenia 14.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.03.20182018-10-14 do dziś
19data złożenia 01.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-01 do dziś
20data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ZA ROK 20062007-05-30 do dziś
22007 ROK2008-07-23 do dziś
32008 ROK2009-07-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
701.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
12okres za jaki złożono opinię ZA ROK 20032004-09-23 do dziś
1301.01.2005-31.12.20052006-08-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.03.20182018-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
3ZA ROK 20062007-05-30 do dziś
42007 ROK2008-07-23 do dziś
52008 ROK2009-07-31 do dziś
601.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.03.20182018-10-14 do dziś
15OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-01 do dziś
16OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2000 ROKU DO 31.12.2000 ROKU2001-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
4ZA ROK 20062007-05-30 do dziś
52007 ROK2008-07-23 do dziś
62008 ROK2009-07-31 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
1001.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.03.20182018-10-14 do dziś
16OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-01 do dziś
17OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów