„DOKTOR KRASICKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000029037
Numer REGON: 191476214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247535/20/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP1914762142001-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTOR KRASICKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr. w rejestrze 125912001-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ZAKRĘT DO OKSYWIA nr domu 3 kod pocztowy 81-244 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2015-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.1997R. – NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5-7/C/5, REP. A NR 15333/1997, 26.04.2001R. – NOTARIUSZ WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 93/6, REP. A NR 2124/2001, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 22, PAR. 32, PAR. 352001-07-25 do dziś
210.12.2004 R., NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 6376/2004, ZMIANA PAR. 2, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13.1, PAR. 15, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 28, PAR. 29, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;2005-01-06 do dziś
317.04.2007 R., REPERTORIUM A NR 2896/2007, NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 17, PAR. 18, PAR. 22, PAR. 23 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2007-05-17 do dziś
418.10.2007 R., REPERTORIUM A NR 9712/2007, NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2007-11-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2008 R. REPERTORIUM A NR 1000/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ MUSZYŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W GDYNI PRZY ULICY 3GO MAJA NR 14/3 ZMIENIONO PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 17 PKT 1, PAR. 17 PKT 6, PAR. 17 PKT 7, PAR. 22, PAR. 26, PAR. 29 WYKREŚLONO PARAGRAFY: PAR. 9 UST. 4, PAR. 17 PKT 6, PAR. 18 UST. 3 DODANO PARAGRAFY: PAR. 23 UST. 62008-11-18 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 SIERPNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 1403/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ MUSZYŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNA W GDYNI PRZY ULICY 3-GO MAJA NR 14/3 ZMIENIONO PARAGRAFY: PAR. 5, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 22, PAR. 29 SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2009-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASICKI2001-07-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANTONI2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ2017-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego227000,00 PLN2005-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASICKI2008-11-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANTONI2008-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWĄSOWSKA2008-11-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2008-11-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2020-07-30 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-07-30 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-30 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-30 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-30 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 01.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-08-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-08 do dziś
5data złożenia 28.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-07-10 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
7data złożenia 18.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-18 do dziś
8data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
9data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
10data złożenia 06.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
13data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
14data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
16data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
17data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW2008-11-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-09-10 do dziś
2ZA 2005 R.2006-07-10 do dziś
301.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-11-18 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów