FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „TURBACZ” SPÓŁKA JAWNA JANINA OLCHAWA, JÓZEF OLCHAWA, DANIEL OLCHAWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000028965
Numer REGON: 490020460
Numer NIP: 7350011315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[RDF/488892/23/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP4900204602003-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „TURBACZ” SPÓŁKA JAWNA JANINA OLCHAWA, JÓZEF OLCHAWA, DANIEL OLCHAWA2009-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina OCHOTNICA DOLNA miejscowość OCHOTNICA DOLNA2001-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OCHOTNICA DOLNA ulica OS. SOJKÓWKA nr domu BN kod pocztowy 34-452 poczta OCHOTNICA DOLNA kraj POLSKA 2021-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA DNIA 27.03.1992 R UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ SPISANA W DNIU 05.03.2001 R2001-07-26 do dziś
229.05.2007 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 3, § 4, § 6, § 7, § 9, § 11, § 13, § 17, § 18 NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: § 20, § 212007-06-22 do dziś
330.06.2009 R. ZMIANA § 62010-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHAWA2001-07-26 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHAWA2001-07-26 do dziś
2. ImionaJANINA2001-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHAWA2007-06-22 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ JANINA OLCHAWA I DANIEL OLCHAWA2007-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHAWA2007-06-22 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHAWA2001-07-26 do dziś
2. ImionaJANINA2001-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-09 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-09 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-02-09 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-09 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-02-09 do dziś
646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-02-09 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-09 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-09 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-09 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.20012002-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-10-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 10.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-09-08 do dziś
5data złożenia 03.10.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-25 do dziś
6data złożenia 22.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-06 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
8data złożenia 18.01.2010 okres 2008 R.2010-02-09 do dziś
9data złożenia 29.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
10data złożenia 03.12.2012 okres 2011 ROK2012-12-07 do dziś
11data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-06 do dziś
12data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
18data złożenia 01.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-01 do dziś
19data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
20data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - - 31.12.2005 R.2007-01-25 do dziś
22006 ROK2007-09-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
42008 R.2010-02-09 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
62011 ROK2012-12-07 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-06-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów