FIRMA HANDLOWA „ELEKTRON” M. BUJAKOWSKI, J. GRUDZIŃSKI, J. GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000028472
Numer REGON: 130020080
Numer NIP: 5660007991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507776/23/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ELEKTRON” MAREK BUJAKOWSKI JERZY GRUDZIŃSKI JERZY GRZYBOWSKI – SPÓŁKA JAWNA2001-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2001-07-19 do dziś
2. Adresulica PLOŃSKA nr. domu 40 miejscowość CIECHANÓW kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW kraj POLSKA 2001-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „ELEKTRON” SPÓŁKA JAWNA MAREK BUJAKOWSKI JERZY GRUDZIŃSKI JERZY GRZYBOWSKI ODDZIAŁ W PŁOŃSKU2017-07-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK2017-07-18 do dziś
3. Adresmiejscowość PŁOŃSK ulica UL. TARGOWA nr domu 54 kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2017-07-18 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.08.1992 R. ZMIENIONA ANEKSAMI NR 1 Z DNIA 26.06.1996 R. I NR 2 Z DNIA 08.03.2001 R.2001-07-19 do dziś
222.02.2017R. - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2017-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS Z DNIA 8 MARCA 2001 R. DO UMOWY SPÓŁKI – PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART.26 UST.4 KSH WSPÓLNICY MAREK ROMAN BUJAKOWSKI JERZY GRUDZIŃSKI JERZY GRZYBOWSKI2001-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ELEKTRON” SPÓŁKA CYWILNA MAREK BUJAKOWSKI JERZY GRUDZIŃSKI JERZY GRZYBOWSKI2001-07-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-19 do dziś
3. Numer w rejestrzeNR EW. H I U 7659/565/922001-07-19 do dziś
5. Numer REGON1300200802001-07-19 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAKOWSKI2001-07-19 do dziś
2. ImionaMAREK ROMAN2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2001-07-19 do dziś
2. ImionaJERZY2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2001-07-19 do dziś
2. ImionaJERZY2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAKOWSKI2001-07-19 do dziś
2. ImionaMAREK ROMAN2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2001-07-19 do dziś
2. ImionaJERZY2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2001-07-19 do dziś
2. ImionaJERZY2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-04-24 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-04-24 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-04-24 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2017-04-24 do dziś
547 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-04-24 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-04-24 do dziś
847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 01.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 01.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 01.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2002 3. okres za jaki złożono dokument 20032005-04-13 do dziś
2data złożenia 10.01.2008 okres 20062008-01-25 do dziś
3data złożenia 10.01.2008 okres 20052008-01-25 do dziś
4data złożenia 10.01.2008 okres 20042008-01-25 do dziś
5data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
8data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
9data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
12data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
13data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
14data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120062008-01-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062008-01-25 do dziś
220052008-01-25 do dziś
320042008-01-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów