TECHVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000027940
Numer REGON: 871551620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-01-17
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/13158/22/142]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871551620 NIP 95620493642012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTECHVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. DOMINIKAŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-10-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@TECH-VENTURES.EU2017-07-26 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://TECH-VENTURES.EU/2017-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2001 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY 4, ASESOR NOTARIALNY TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZ KRYSTYNY KRYSTEK REP.A NR. 3626/20012001-07-13 do dziś
210.03.2010 REP. A NR 2086/2010; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY 4; ZMIENIONO § 2, § 5, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-22 do dziś
321.07.2012 R., REP. A NR 3261/2012, NOTARIUSZ-EMERYTOWANY NOTARIUSZ TOMASZ HENRYK CHWIAŁKOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA CHWIAŁKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 12, § 14 UST. 2, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20, § 232012-07-26 do dziś
415.03.2013 R.; REP. A NR 1694/2013; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. MAŁE GARBARY 5; ZMIENIONO PARAGRAFY OD § 1 DO § 24 UMOWY SPÓŁKI.2013-04-16 do dziś
503.10.2016R., REP. A NR 6862/2016, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. MAŁE GARBARY 5, ZMIENIONO: § 2.2016-11-21 do dziś
623.01.2017R.; REP. A NR 522/2017; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU PRZY UL. MAŁE GARBARY NR 5 ZMIANA: §6, §7 UST.2 UMOWY2017-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWZAJEMNE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE CZARNY KOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407777452023-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000978032 2023-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.176.000,00 ZŁ2023-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1176000,00 ZŁ2017-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2020-06-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARMBIER2004-11-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ LESZEK2004-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRABUT2002-10-02 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2002-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-03-22 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-03-22 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-22 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-22 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-03-22 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-22 do dziś
769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-03-22 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-03-22 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-22 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.06.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 15.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 15.06.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 28.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 23.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-11-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
5data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
6data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
11data złożenia 16.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
12data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-13 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
15data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-14 do dziś
19data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
20data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
21data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 15.06.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-11-05 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-08-13 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-14 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów