REBAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000027780
Numer REGON: 350432553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-06-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/7458/19/742]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP3504325532001-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREBAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 48532001-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 CZERWCA 1993 R.- NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA MGR ELŻBIETY STELMACH W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 2466/932001-07-13 do dziś
228.12.2005 R. -NOT. MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, RYNEK GÓŁWNY 6, REP. A NR 8581/2005 -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY W NOWYM BRZMIENIU; 02.03.2006 R. -NOT. MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, RYNEK GÓŁWNY 6, REP. A NR 1138/2006 -ZMIANA § 1, § 4 UMOWY, SPROSTOWANIE AKTEM NOT. Z DNIA 22.03.2006 R. W KANCELARII NOT. MARTY PASTERNAK, REP. A NR 1789/2006;2006-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPAS2019-06-26 do dziś
2. ImionaVITALIY2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000 PLN2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000 PLN2001-07-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSBOWO BĄDŹ PROKURENT.2006-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPAS2019-06-26 do dziś
2. ImionaVITALIY2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DOBÓR KADR I PRACOWNIKÓW.2006-04-18 do dziś
280 42 Z DORADZTWO I SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP I PRAWA PRACY2006-04-18 do dziś
374 50 A POŚREDNICTWO W ZATRUDNIANIU.2006-04-18 do dziś
474 12 Z USŁUGI RACHUNKOWE.2006-04-18 do dziś
574 12 Z USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOWŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.2006-04-18 do dziś
674 12 Z EKSPERTYZY W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI.2006-04-18 do dziś
770 31 Z WYCENA MAJĄTKU, KOSZTORYSOWANIE, BIZNESPLANY ITP.2006-04-18 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-04-18 do dziś
980 42 Z SZKOLENIA W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI I POKREWNYCH.2006-04-18 do dziś
1074 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA.2006-04-18 do dziś
1122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.2006-04-18 do dziś
1233 40 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2006-04-18 do dziś
1332 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-04-18 do dziś
1452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH.2006-04-18 do dziś
1552 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-04-18 do dziś
1624 64 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW FOTOGRAFICZNYCH2006-04-18 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2006-04-18 do dziś
1874 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-04-18 do dziś
1992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2006-04-18 do dziś
2055 30 B PROWADZENIE PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH.2006-04-18 do dziś
2192 52 B OCHRONA ZABYTKÓW I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI.2006-04-18 do dziś
2201 12 A UPRAWA WARZYW2006-04-18 do dziś
2315 33 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW.2006-04-18 do dziś
2460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2006-04-18 do dziś
2563 12 Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW.2006-04-18 do dziś
2680 42 Z POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA.2006-04-18 do dziś
2774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-04-18 do dziś
2851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-04-18 do dziś
2930 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI.2006-04-18 do dziś
3072 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2006-04-18 do dziś
3172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-04-18 do dziś
3271 NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING.2006-04-18 do dziś
3363 30 D PRACE WYSOKOŚCIOWE.2006-04-18 do dziś
3492 62 TYRYSTYKA KWALIFIKOWANA.2006-04-18 do dziś
3574 85 Z USŁUGI LINGWISTYCZNE, TŁUMACZENIA.2006-04-18 do dziś
3693 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2006-04-18 do dziś
3780 42 Z KURSY JĘZYKOWE I INNE FORMY NAUCZANIA JĘZYKÓW.2006-04-18 do dziś
3822 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ.2006-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-01 do dziś
4data złożenia 09.02.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-18 do dziś
5data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2006-31.12.20062012-04-17 do dziś
6data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2007-31.12.20072012-04-17 do dziś
7data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-04-17 do dziś
8data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-04-17 do dziś
9data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-04-17 do dziś
10data złożenia 29.02.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-17 do dziś
11data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-31 do dziś
12data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
13data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
14data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2001 DO 31.12.20012018-02-12 do dziś
15data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-12 do dziś
16data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-12 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-18 do dziś
201.01.2006-31.12.20062012-04-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072012-04-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082012-04-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092012-04-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-04-17 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-31 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2001 DO 31.12.20012018-02-12 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-04-18 do dziś
301.01.2006-31.12.20062012-04-17 do dziś
401.01.2007-31.12.20072012-04-17 do dziś
501.01.2008-31.12.20082012-04-17 do dziś
601.01.2009-31.12.20092012-04-17 do dziś
701.01.2010-31.12.20102012-04-17 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-04-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2001 DO 31.12.20012018-02-12 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-12 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów