„A.WEBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000027665
Numer REGON: 271184493
Numer NIP: 6330005392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/517715/23/41]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2711844932001-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. WEBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr. w rejestrze 77472001-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŻORY gmina M. ŻORY miejscowość ŻORY2001-07-13 do dziś
2. Adresulica BOCZNA nr. domu 8 miejscowość ŻORY kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.1992 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO REP. A 269/922001-07-13 do dziś
228.05.2002 R. NOTARIUSZ TADEUSZ KAŁUSOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 1462/2002, ZMIENIONO PAR.: 5; 7; 8; 13; 14; 152002-08-30 do dziś
307.09.2018 R. - REP.A. NR 5221/2018, NOTARIUSZ JACEK RÓŻYCKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: §5, §8, §11, §22 UCHYLONO: §142018-10-18 do dziś
422.11.2022 R., REP. A NR 22401/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA RAMOS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI I NADANIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOFIROL SAS Z SIEDZIBĄ W SARREGUEMINES WE FRANCJI2018-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ2002-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-13 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000,00 ZŁ2002-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO SKŁADANIA PODPISÓW POD FIRMĄ SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENT JEDNOOSOBOWO2002-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIEŃ2011-10-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2011-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-24 do dziś
22. ImionaDANIEL ROGER2001-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWEBER2019-07-24 do dziś
2. ImionaFRANK2019-07-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-10-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-18 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-10-18 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-10-18 do dziś
428 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2018-10-18 do dziś
528 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2018-10-18 do dziś
629 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2018-10-18 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-18 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-10-18 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 29.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-05-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-04-27 do dziś
5data złożenia 26.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
7data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
8data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
9data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
10data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
11data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
12data złożenia 06.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
13data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
15data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
16data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
17data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
18data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
20data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
22data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-05-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów