FIRMA HANDLOWA „DOMICELA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000027224
Numer REGON: 371023338
Numer NIP: 6852066300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-04-06
Sygnatura akt[RDF/479121/23/760]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DOMICELA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2001-07-13 do dziś
2. Adresulica TOWAROWA nr domu 27 miejscowość JASŁO kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 05.07.2001 R. REPERTORIUM A. NUMER 3659/2001 NOTARIUSZ ELŻBIETA KULA KANCELARIA NOTARIALNA 38-200 JASŁO, UL. 3-GO MAJA NR 21/12001-07-13 do dziś
217.06.2003 R. NR REP. A 2583/2003, KANCELARIA NOTARIALNA, 38-200 JASŁO, UL. 3 MAJA 21/1, NOTARIUSZ MGR ELŻBIETA KULA ZMIANA PAR. 6.2003-07-08 do dziś
317.12.2009 R. REP. A NR 10378/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE UL. 3-GO MAJA 21/1, NOTARIUSZ ELŻBIETA KULA -ZMIANA TREŚCI PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-01-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2001-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25000 ZŁOTYCH.2001-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARO2016-02-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA AGNIESZKA2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2016-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -WE WSZYSTKICH SPRAWACH.2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARO2018-10-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA AGNIESZKA2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2018-10-10 do dziś
2. ImionaURSZULA IRENA2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2001-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-01-06 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-06 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-06 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-01-06 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-06 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-06 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-01-06 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-01-06 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-01-06 do dziś
1046 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2016-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2001 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2001 -31.12.20022003-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-03-31 do dziś
4data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-29 do dziś
5data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-23 do dziś
6data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
7data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
8data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
9data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
10data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
11data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
12data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
13data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
15data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
16data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
17data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
18data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
19data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
20data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
21data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-03-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów