„FABAS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000027066
Numer REGON: 192057235
Numer NIP: 5862045115
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499721/23/326]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1920572352001-07-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII REJESTROWY GOSPODARCZY nr. w rejestrze 148072001-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2022-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TCZEW ulica UL. CHŁODNA nr domu 5A kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj POLSKA 2022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.2000 KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA RYŁKO UL. 10 LUTEGO 27/1 W GDYNI REPERTORIUM A NR 2579/2000 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 5.06.2001R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA RYŁKO Z KANC. NOT. Z GDYNI REP. A NR 1754/2001 ZMIENIONO PAR.6 UMOWY, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2001-07-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26-02-2002 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PIOTRA RYŁKO W GDYNI, REP. A NR 436/2002; ZMIANA TREŚCI PAR. 2, PAR. 10.1, PAR. 16, PAR. 17.1, PAR. 21, PAR. 24 UMOWY SPÓŁKI.2002-04-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.09.2003 R., REPERTORIUM A 4514/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ KOCON PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RUMI PRZY UL. SOBIESKIEGO 19: PAR. 7 ZMIENIONY, PAR. 9 DODANY PKT 3, PAR. 14 WYKREŚLONY PKT 3, PAR. 17 WYKREŚLONY PKT 1, PAR. 21 WYKREŚLONY CAŁY;2003-10-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.07.2004 R., PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ KOCON W RUMI, UL. STAROWIEJSKA 17, REP. A 3421/2004, ZMIENIONO PAR. 13.12004-07-30 do dziś
526.09.2011 R., REPERTORIUM A NR 2148/2011, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA RYŁKO W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 6.22012-02-22 do dziś
61.07.2022, REPERTORIUM A NR 5451/2022, JAKUB WENT-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORLAGS AB ALBINSSON & SJOBERG2001-07-11 do dziś
2
2. ImionaALBINSSON & SJOBERG MEDIA GROUP AB2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2002-04-12 do dziś
3
2. ImionaFABAS INTERNATIONAL AB2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2002-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-02-22 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-22 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-02-22 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-02-22 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-02-22 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-02-22 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-02-22 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-02-22 do dziś
996 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-02-22 do dziś
1018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-04-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBRACHUNKOWY 2002 data złożenia 25.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBRACHUNKOWY 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBRACHUNKOWY 20022003-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-03-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-15 do dziś
5data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
6data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-25 do dziś
7data złożenia 23.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 14.06.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-25 do dziś
10data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
11data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
12data ZŁożenia 06.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
13data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
14data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
15data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
17data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-07 do dziś
20data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
21data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
22data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-21 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-21 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ JAKUB WENT, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, REPERTORIUM A NR 5451/2022 , 01.07.20222022-08-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ LIKWIDOWANĄ SPÓŁKĘ2022-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTOBOLSKI2022-08-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ JAKUB WENT, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, REPERTORIUM A NR 5451/2022 , 01.07.20222022-08-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów