FIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000026975
Numer REGON: 005694042
Numer NIP: 8680001119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474380/23/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0056940422001-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina ŁAPANÓW miejscowość KOBYLEC2001-07-19 do dziś
2. Adresnr. domu 199 miejscowość KOBYLEC kod pocztowy 32-740 poczta ŁAPANÓW kraj POLSKA 2001-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA I JANUSZ KULIG, SPÓŁKA JAWNA – MAGAZYN SPRZEDAŻY RZEZAWA2001-07-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość RZEZAWA2001-07-19 do dziś
3. Adreskod pocztowy 32-765 poczta RZEZAWA 2001-07-19 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA I JANUSZ KULIG, SPÓŁKA JAWNA – MAGAZYN SPRZEDAŻY GIERCZYCE2001-07-19 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA I JANUSZ KULIG, SPÓŁKA JAWNA – MAGAZYN SPRZEDAŻY SOBOLÓW2001-07-19 do dziś
3. Adreskod pocztowy 32-414 poczta SOBOLÓW 2001-07-19 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA I JANUSZ KULIG, SPÓŁKA JAWNA – MAGAZYN SPRZEDAŻY GRUSZÓW2001-07-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.07.1990 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ – 01.12.1993 R. ANEKS – PODWYŻSZENIE WKŁADÓW – 02.01.1996 R. ANKES – O PRZYSTĄPIENIU DO SPÓŁKI I WNIESIENIU WKŁADÓW – 14.07.1998 R. ANKES – ZMIANY W SKŁADZIE WSPÓLNIKÓW – 12.03.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ – 10.04.2001 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ŁĄCZNIE Z JEDNOLITYM TEKSTEM SPÓŁKI JAWNEJ2001-07-19 do dziś
231.12.2001 R.2002-01-21 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 10.01.2003 -ZMIANA § 42003-02-25 do dziś
415.11.2004 R. -ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2004-12-30 do dziś
515.12.2009 R. ZMIANA § 4; TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2010-02-05 do dziś
622.07.2014 R., ZMIANA § 42014-09-29 do dziś
715.11.2021 R. - ZMIANA § 4 UMOWY2022-08-25 do dziś
8DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2022 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I 11 ORAZ DODANIE PARAGRAFÓW OD 12 DO 172022-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHULA2001-07-19 do dziś
2. ImionaROBERT HENRYK2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHULA2001-07-19 do dziś
2. ImionaEWA2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHULA2001-07-19 do dziś
2. ImionaROBERT HENRYK2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHULA2001-07-19 do dziś
2. ImionaEWA2001-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-09-29 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-29 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-29 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-09-29 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-29 do dziś
692 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-09-29 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-09-29 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-09-29 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 29.10.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-11-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-05-12 do dziś
3data złożenia 03.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
4data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
5data złożenia 15.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-23 do dziś
6data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
7data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
8data złożenia 01.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
9data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-26 do dziś
10data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
11data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
12data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
13data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
14data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
15data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
19data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
20data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów