„A.L.G. INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000026779
Numer REGON: 012925480
Numer NIP: 5222366721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2014-02-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/63/14/142]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0129254802001-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.L.G. INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY – REJESTROWY nr. w rejestrze 527882001-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA2001-07-11 do dziś
2. Adresulica MAGAZYNOWA nr. domu 14 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-652 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 27 STYCZNIA 1998 ROKU, REP. A 608/98 PIOTR SOROKA – NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ŻURAWIEJ 472001-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBHOJWANI2014-02-04 do dziś
2. ImionaRAMESH DEEPCHAND2014-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2014-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2001-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBHOJWANI2014-02-04 do dziś
2. ImionaRAMESH DEEPCHAND2014-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI HANDLU PÓŁHURTOWEGO I HURTOWEGO ARTYKUŁAMI WSKAZANYMI PONIŻEJ2001-07-11 do dziś
252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, WYDAWNICTW PRASOWYCH I IM PODOBNYCH2001-07-11 do dziś
352 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA UBRAŃ DLA DOROSŁYCH, W TYM DODATKÓW DO UBRAŃ2001-07-11 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZE SKÓRY, W TYM GALANTERII SKÓRZANEJ2001-07-11 do dziś
552 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW RĘKODZIEŁA I ARTYKUŁÓW DEKORACYJNYCH2001-07-11 do dziś
652 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW WYPOSAŻENIA DOMU, W TYM ARTYKUŁÓW WYPOSAŻENIA KUCHNI I ŁAZIENKI2001-07-11 do dziś
752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI I TECHNICZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2001-07-11 do dziś
852 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-07-11 do dziś
952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA INNYCH ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH, W TYM TAKŻE ODZIEŻOWYCH NIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ LISTA POZYCJI WYMIENIONYCH POWYŻEJ W NINIEJSZYM PUNKCIE NIE POWINNA BYĆ INTERPRETOWANA ZAWĘŻAJĄCO I MA BYĆ ROZUMIANA W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE2001-07-11 do dziś
1052 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DLA KOBIET W OKRESIE CIĄŻY I MACIERZYŃSTWA2001-07-11 do dziś
1152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PRZEZNACZONEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY2001-07-11 do dziś
1252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I ARTYKUŁÓW PASMANTERYJNYCH2001-07-11 do dziś
1352 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA AKCESORIÓW DO OPIEKI NAD DZIEĆMI2001-07-11 do dziś
1452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SŁUŻĄCYCH DO PIELĘGNACJI, OPIEKI ORAZ PRZEWOZU DZIECI2001-07-11 do dziś
1552 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI2001-07-11 do dziś
1652 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA ZABAWEK, UPOMINKÓW, ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I OKLICZNOŚCIOWYCH2001-07-11 do dziś
1752 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 30.09.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów