KWASEK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000026669
Numer REGON: 830081094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-04-17
Sygnatura akt[RDF/481427/23/319]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKWASEK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2006-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina OBRAZÓW miejscowość CHWAŁKI2001-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość CHWAŁKI nr domu 72 B kod pocztowy 27-600 poczta SANDOMIERZ kraj POLSKA 2023-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.03.1992 ROK – UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 10.03.2001 ROK – UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-07-11 do dziś
227.12.2005 ROK W § 4 DODANO PKT 3 I PKT 4; 31.12.2005 ROK -ZMIANA § 4 PKT 1, ZMIANA § 1 PKT 2;2006-03-29 do dziś
331.08.2008 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO § 5; 15.09.2008 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO § 5.2009-04-15 do dziś
415.12.2009 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO: § 5.2011-03-15 do dziś
530.11.2017 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONO § 4 PKT.: 1, 2, 3.2017-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2001-07-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK PAWLIK2006-03-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2006-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2006-03-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HELENA2006-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2001-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK PAWLIK2006-03-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2006-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2006-03-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HELENA2006-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2001-07-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-15 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-03-15 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-03-15 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2023-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 19.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-05-31 do dziś
4data złożenia 21.04.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-06-02 do dziś
5data złożenia 12.04.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
6data złożenia 23.04.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
7data złożenia 27.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-09 do dziś
8data złożenia 20.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
9data złożenia 13.05.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
10data złożenia 25.05.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
11data złożenia 31.05.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
15data złożenia 29.05.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
18data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
19data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
20data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
21data złożenia 17.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-06-02 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-09 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów