„BUDHERMA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000026543
Numer REGON: 292419267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/32160/21/195]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDHERMA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2011-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica KRAKOWSKA nr domu 21 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2011-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2001 R. NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, K.N. W KIELCACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 30, NR REP. A 3685/2001 (JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI).2001-07-10 do dziś
210.04.2008 R. -REP. A 3526/2008, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA § 3 I § 6.2008-08-29 do dziś
328.09.2011 R. W KN BEATY OTKAŁA W WARSZAWIE, REP. A NR 11810/2011 ZMIENIONO § 32011-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANS2001-07-10 do dziś
2. ImionaJAN RACHEL2001-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2001-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANS2001-07-10 do dziś
2. ImionaPAUL LOUIS2001-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2001-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANS2001-07-10 do dziś
2. ImionaMARTINE CHRISTIANE2001-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ2001-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000 PLN2001-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-10 do dziś
Nazwisko HERMANS2001-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2001-07-10 do dziś
Imiona MARTINE CHRISTIANE2001-07-10 do dziś
5. IgnorujCzy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona NIE2001-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANS2001-07-10 do dziś
2. ImionaJAN RACHEL2001-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANS2001-07-10 do dziś
2. ImionaPAUL LOUIS2001-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-29 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-08-29 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-08-29 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-29 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-08-29 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-08-29 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-08-29 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2008-08-29 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-08-29 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-08-29 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-08-29 do dziś
1243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-08-29 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-08-29 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-29 do dziś
1546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-08-29 do dziś
1646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-08-29 do dziś
1768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-29 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-08-29 do dziś
1980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2008-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 13.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012003-03-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 22.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-01-09 do dziś
5data złożenia 15.07.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-01-21 do dziś
7data złożenia 28.08.2008 okres 2007 ROK2009-02-25 do dziś
8data złożenia 11.08.2011 okres 2008 ROK2011-08-31 do dziś
9data złożenia 11.08.2011 okres 2009 ROK2011-08-31 do dziś
10data złożenia 11.08.2011 okres 2010 ROK2011-08-31 do dziś
11data złożenia 26.08.2013 okres 20112013-09-14 do dziś
12data złożenia 26.08.2013 okres 20122013-09-14 do dziś
13data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
17data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
18data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
19data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-01-21 do dziś
32007 ROK2009-02-25 do dziś
42008 ROK2011-08-31 do dziś
52009 ROK2011-08-31 do dziś
62010 ROK2011-08-31 do dziś
720112013-09-14 do dziś
820122013-09-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-01-09 do dziś
3OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
4OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-01-21 do dziś
52007 ROK2009-02-25 do dziś
62008 ROK2011-08-31 do dziś
72009 ROK2011-08-31 do dziś
82010 ROK2011-08-31 do dziś
920112013-09-14 do dziś
1020122013-09-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów