SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000026386
Numer REGON: 000493445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6538/22/110]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004934452001-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2001-07-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 4032001-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI miejscowość NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI2001-07-09 do dziś
2. Adresulica WINIARY nr domu 13 A kod pocztowy 66-011 poczta NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 2005-06-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM@ZGA.PL2018-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11 16.06.2005 R., - ZMIANY §§: 8, 10, 24, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 151, 155, ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU XII ROZDZIAŁU I; - SKREŚLONO §§: 115 PKT 1 PPKT 4, 117, 119 PKT 3 PPKT C) I D), 120 PKT 2, 130 PKT 1 PPKT 16, 144, 145, 146;2005-06-28 do dziś
213.06.1995R. TEKST JEDNOLITY STATUTU2001-07-09 do dziś
316.06.2003 R -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU; 30.07.2003 R -ZMIANA: PAR 3 UST 3, PAR 4 -SKREŚLONO UST 4, PAR 8 -SKREŚLONO UST 2, PAR 40 UST 2, PAR 42 UST 2, PAR 45 UST 2, PAR 150 UST 1, PAR 156 -SKREŚLONO;2003-08-01 do dziś
418.06.2004 R. ZMIANA §97 PKT 32004-09-24 do dziś
527.11.2007 R. -ZMIANA STATUTU:§ 2 UST. 1, § 3 UST. 2 SKREŚLONO PKT B, A PKT C OZN.PKT B, A PKT D, E, F OZN.:C, D, E, § 3 UST. 3, § 4 -UST. 2, UST. 5 PKT 1, UST. 7, § 5-UST. 5 PKT 3, 4, 5, § 6 DODANO UST. 3 I 4, § 8 UST. 1 I DODANO UST.:2, 3, 4, 5, § 9 UST. 1 PKT 8C I PKT 9, § 9 UST. 2, § 10 UST. 8, § 11 UST. 1 I 7, § 12, § 14, § 15 UST. 3, § 17 UST. 1, § 18 UST. 1 DODANO PKT 7, § 19 SKREŚLONO UST. 4, § 22, § 23 UST. 2, § 24 UST.:2, 3, 4, 5, 6, 7, § 26 SKREŚLONO PKT 2 I 3, A PKT 4 I 5 OZN.2 I 3, § 28 PKT 1, § 29 UST. 2, § 32 UST. 2, § 33 UST. 2, § 34, § 35, § 36, § 37 SKREŚLONO UST. 2, ZMIANA UST. 5, SKREŚLONO § §:38, 39, 40, 42, § 41 OZN.§ 38, § 43 OZN.§ 39, § 44 OZN.§ 40, § 45 OZN.§ 41 I ZMIANA UST. 2, § 46 OZN.§ 42, § 47 OZN.§ 43, § 48 OZN.§ 44, § 49 SKREŚLONO, § 50 OZN. § 45, § 51 OZN.§ 46, I SKREŚLONO UST. 2, § 52 OZN.§ 47 I ZMIANA PKT 1, § 53 OZN.§ 48 I ZMIANA UST. 1, § 54 OZN.§ 49 I ZMIANA UST. 2, § 55 OZN.§ 50, § 56 OZN.§ 51, § 57 OZN.§ 52, § 58 OZN. § 53, § 50 OZN.§ 54, § 60 OZN.§ 55, § 61 OZN.§ 56, § 62 OZN.§ 57, § 63 OZN.§ 58 I ZMIANA UST. 1 I 4, § 64 OZN.§ 59 I ZMIANA UST. 2, § 65 OZN.§ 60, § 66 OZN.§ 61, § 67 OZN.§ 62, § 68 OZN, § 63, § 60 OZN.§ 64, § 70 OZN., § 65, § 71 OZN.§ 66, § 72 OZN.§ 67 I ZMIANA UST. 1, § 73 OZN.§ 68, § 74 OZN. § 69, § 75 OZN.§ 70, § 76 OZN.§ 71, § 77 OZN.§ 72, § 78 OZN.§ 73, § 79 OZN.§ 74 I ZMIANA ZDANIA 1, 27.11.2007 R. -ZMIANA STATUTU:§ 2 UST. 1, § 3 UST. 2 SKREŚLONO PKT B, A PKT C OZN.PKT B, A PKT D, E, F OZN.:C, D, E, § 3 UST. 3, § 4 -UST. 2, UST. 5 PKT 1, UST. 7, § 5-UST. 5 PKT 3, 4, 5, § 6 DODANO UST. 3 I 4, § 8 UST. 1 I DODANO UST.:2, 3, 4, 5, § 9 UST. 1 PKT 8C I PKT 9, § 9 UST. 2, § 10 UST. 8, § 11 UST. 1 I 7, § 12, § 14, § 15 UST. 3, § 17 UST. 1, § 18 UST. 1 DODANO PKT 7, § 19 SKREŚLONO UST. 4, § 22, § 23 UST. 2, § 24 UST.:2, 3, 4, 5, 6, 7, § 26 SKREŚLONO PKT 2 I 3, A PKT 4 I 5 OZN.2 I 3, § 28 PKT 1, § 29 UST. 2, § 32 UST. 2, § 33 UST. 2, § 34, § 35, § 36, § 37 SKREŚLONO UST. 2, ZMIANA UST. 5, SKREŚLONO § §:38, 39, 40, 42, § 41 OZN.§ 38, § 43 OZN.§ 39, § 44 OZN.§ 40, § 45 OZN.§ 41 I ZMIANA UST. 2, § 46 OZN.§ 42, § 47 OZN.§ 43, § 48 OZN.§ 44, (DALSZA CZĘŚĆ ZMIAN W UCHWALE NWZ NR 1/2007 Z DNIA 27.11.2007 R.)2008-04-28 do dziś
620.06.2017 R. - ZMIANA TREŚCI § 8 UST. 1 PKT 18, § 15 UST. 2.2017-08-11 do dziś
712.06.2018 R. - §3 UST.1; §4; §5; §6 UST.1 I 2; §7; §9 UST.1; §10 UST.3; §11; §14 UST.3; §20; §21 UST.1; §22; §23; §24; §27 UST.1,5,6,8; §28; §29 UST.1 I 2; §30; §32; §33 UST.1 I 2; §34; §35; §36; §42; §45; §47; §48; §49 UST.1 I 2; §50; §51; §52 UST.1; §53 UST.1; §59; §60; §62; §63; §64; §65; §66; §68; §70; §71; §72 UST.2 I 3; §73; §74; §75; §76, §77; §78 UST.5,6,7,8; §84; §85; §89; §91 UST.2; §95; §97 UST.2; §100; §101; §103; §107 UST.2; §117 UST.2; §120 UST.1; §126; §129 UST.2; §133; §137; §139.2018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWADCZENIA WOLI ZA SPÓLDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZGOBIK2005-11-30 do dziś
2. ImionaHALINA2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-11-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-30 do dziś
21. NazwiskoMARKIEWICZ2001-07-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-07-09 do dziś
31. NazwiskoBANDZIAK2001-07-09 do dziś
2. ImionaALICJA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2001-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKULSKA2022-07-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-07-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRIN NOWICKA2020-05-12 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2017-08-11 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBACKI2022-07-15 do dziś
2. ImionaMAREK2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-04-28 do dziś
241 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW OBRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-04-28 do dziś
341 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-04-28 do dziś
441 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-04-28 do dziś
568 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NIESTANOWIĄCĄ JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2008-07-28 do dziś
668 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH I W STATUCIE, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA ZWIĄZANA JEST BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.2008-07-28 do dziś
768 W RAMACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SPÓŁDZIELNA NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDUJE LUB NABYWA DOMY MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE.2008-07-28 do dziś
868 PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM.2008-07-28 do dziś
943 MOŻE PROWADZIĆ ZAKŁADY PRODUKCJI POMOCNICZEJ, ZAKŁADY REMONTOWO-BUDOWLANE I USŁUGOWE.2008-07-28 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW I OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI.2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 13.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 24.06.20052005-06-28 do dziś
5data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-08 do dziś
6data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
7data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-06-28 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
11data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
17data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
18data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-06-28 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
12OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-16 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-08 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
801.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-06-28 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-16 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-16 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów