„A.BERGER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000026249
Numer REGON: 532201525
Numer NIP: 7491903872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8938/23/659]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 532201525 NIP 74919038722007-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.BERGER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2001-07-10 do dziś
2. Adresulica PRZYJAŹNI nr domu 47A kod pocztowy 47-225 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE 2005-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2001 R. W KN. W.MYGI W OPOLU REP. A NR 3007/20012001-07-10 do dziś
214.06.2018R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA FELCENLOBEN, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 2616/2018 - ZMIANA § 10, § 182018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERGER HOLDING INTERNATIONAL GMBH W MEMMINGEN2001-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53.618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.809.000,00 ZŁ2009-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego26809000,00 ZŁ2009-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14452500,00 ZŁ2009-10-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU, Z WYJĄTKIEM PRZEMYSŁAWA BANI, KTÓRY JEST UPRAWNIOMNY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2018-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÄUSL2023-11-02 do dziś
2. ImionaKLAUS RUDOLF2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-02 do dziś
26. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERGER2005-06-29 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-11-13 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-11-13 do dziś
325 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2018-11-13 do dziś
425 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2018-11-13 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-13 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2018-11-13 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2018-11-13 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 15.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-17 do dziś
5data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
7data złożenia 04.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
8data złożenia 06.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
9data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-16 do dziś
11data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
12data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
13data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15data złożenia 27.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
16data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
17data złożenia 20.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
20data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
21data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
22data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-11-16 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-11-16 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-11-16 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów