ERZET-PODŁOGI JAROSŁAW ZAJĄCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000026015
Numer REGON: 002395899
Numer NIP: 5470086102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522002/23/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002395899 NIP 54700861022007-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaERZET-PODŁOGI JAROSŁAW ZAJĄCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2011-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-07-06 do dziś
2. Adresulica GAZOWNICZA nr domu 25 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2003-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.03.2001 R.2001-07-06 do dziś
220.08.2003 R. ZMIANA PAR. 32003-09-09 do dziś
322.03.2004 R. ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2004-05-20 do dziś
4ZMIANA UMOWY -17.11.2004 R. ZMIANIE ULEGA WSTĘP ORAZ TREŚĆ PARAGRAFU NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 ZMIENIONO NUMERY PARAGRAFU: 4 NA 3, 14 NA 15, 15 NA 17 DODANO NOWE PARAGRAFY NR: 18, 19, 20.2005-04-21 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -01-08-2005 R. ZMIANIE ULEGA WSTĘP ORAZ PARAGRAFY: 5, 9, 14, 15, 18, 20 25.10.2005 -ZMIANA § 16 UMOWY2005-11-23 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 01.04.2006 R. ZMIANIE ULEGA WSTĘP ORAZ PARAGRAFY: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 11.05.2006 R. ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI2006-05-19 do dziś
701.05.2007 R., ZMIANIE ULEGA WSTĘP ORAZ PARAGRAFY: 5, 9, 14.2007-05-24 do dziś
830.10.2007 R. -ZMIANIE ULEGŁ WSTĘP ORAZ § 5.2007-11-19 do dziś
929.11.2007 ROK ZMIANIE ULEGŁ WSTĘP ORAZ § § 5, 9, 14.2007-12-20 do dziś
1026.06.2008 R. -ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-17 do dziś
1130.04.2010 R., -ZMIENIONO § 62010-06-08 do dziś
1230.04.2011 ROKU -ZMIANIE ULEGA WSTĘP ORAZ § 1, § 52011-06-09 do dziś
1330.05.2016 R. - ZMIENIONO §6 UMOWY.2016-07-14 do dziś
1427.06.2016 ROKU - ZMIANA § 5, § 9 ORAZ § 14 UMOWY SPÓŁKI2016-08-09 do dziś
1510.01.2017 ROKU - ZMIENIONO § 92017-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2001-07-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2001-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-06 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANKUS2006-05-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2006-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JAROSŁAW ZAJĄCZKOWSKI.2006-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2001-07-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2001-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-19 do dziś
216 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2017-01-19 do dziś
316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2017-01-19 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-01-19 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-01-19 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-01-19 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-19 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-01-19 do dziś
977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 06.07.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20012002-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-08-29 do dziś
5data złożenia 26.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-22 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-06 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
9data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
10data złożenia 06.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
11data złożenia 27.04.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
12data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-14 do dziś
13data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
14data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
15data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2007-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
71.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów