SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NARIE” W MORĄGU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000025894
Numer REGON: 000487746
Numer NIP: 7410004030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/5946/22/962]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004877462001-07-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NARIE” W MORĄGU2001-07-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 11922001-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibagmina MORĄG2002-05-21 do dziś
2. Adresulica WARMIŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 14-300 poczta MORĄG 2001-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121 MARCA 1962 R.2001-07-10 do dziś
2DNIA 12.01.2002 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2002-04-24 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 15.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 7 UST. 22002-07-10 do dziś
410.06.2006 R. -ZMIENIONO § 2, § 4, § 6, § 6 ZE ZNAKIEM 1, § 7, § 8, § 9, § 18, § 21, § 21.1, § 21.3, § 21.5, § 21.6, § 21.8, § 21.9, § 21.11, § 22, § 23, § 24, § 25, § 29.1, § 29.2, § 29.3, § 30, § 30.2, § 31, § 37, § 40, § 41, § 46, § 49, § 52, § 53, § 59, § 61, § 65. -DODANO § 5 ZE ZNAKIEM 1, § 8 ZE ZNAKIEM 1, § 31 ZE ZNAKIEM 1, § 34.1, § 34.2, § 34.3, § 34.4, § 67, § 68.2006-06-29 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 8/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 24.11.2007 R. ZMIENIONO: W § 2 UST. 3, W § 4 UST. 4 PKT 6 I 7, W § 4 UST. 5 I 6, W § 5 UST. 5, W § 6 UST. 1 (1), 2, 6, 7 I 9, W § 8 UST. 2, 2 (1) I 3, W § 8 (1)UST. 1, W § 9 UST. 1, W § 10 UST. 2 PKT „A”, W § 21.9 UST. 1 I 2, W § 21.10 UST. 2, W § 22 UST. 1, W § 27 UST. 1 PKT 1, W § 27 UST. 4, W § 29 UST. 1, 2 I 2 (1), W § 30 UST. 1 I 4, W § 31 UST. 3, 4, 6 I 8, W § 34.1 UST. 1-3, W § 34.1 UST. 4, 9 I 10, W § 34.4 UST. 9, W § 37 UST. 2 PKT 4, W § 41 UST. 1 PKT 1, W § 41 UST. 2-6, § 43, § 45, W § 46 UST. 1, 1 (1), 2, 3 I 4, W § 47 UST. 1, W § 47 UST. 1 PKT 4, W § 47 UST. 2-6, W § 48 UST. 1, 3, 4 I 5, W § 49 UST. 1, 6, 8 I 9, § 50, § 52, W § 53 UST. 10, 13 I 15, W § 54 UST. 2, W § 55 UST. 2 I 4, W § 57 UST. 4, § 58, W § 59 UST. 2, UST. 6-8, W § 64 UST. 3 IUST. 5 PKT 7, W § 65 UST. 2, W § 65.1 UST. 1, UCHYLONO: W § 3 W UST. 2 PKT 2 (1), W § 4 UST. 4 PKT 2, W § 6 UST. 5 (1), § 6 (1), W § 11 UST. 2, W § 20 UST. 1-6, W § 21 UST. 5, § 21.1, § 21.2, § 21.3, W § 21.6 UST. 2, W § 27 UST. 5 I 6, § 29.1, § 29.3, § 29.4, W § 30 UST. 2 I 3, W § 34.1 UST. 7, W § 34.4 UST. 12, W § 46 UST. 3 (1), W § 48 UST. 2, DZIAŁ D.ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH, § 61, § 62, § 63, W § 64 UST. 5 PKT 6 DODANO: W § 4 UST. 4 PKT 7 (1), W § 4 UST. 4 PKT 10, W § 6 UST. 7 (1), W § 10 UST. 7 (1), W § 21 UST. 7, W § 22 UST. 1 (1), W § 29 UST. 1 (1)-1 (4), W § 29 UST. 2 (2)-2 (4), W § 30 UST. 1 (1), W § 34.1 UST. 3 (1), W § 35 UST. 5, W § 38 UST. 1 PKT 2 (1), W § 48 UST. 3 (1)-3 (3), W § 48 UST. 7-10, W § 55 UST. 5-7, W § 64 UST. 4 (1)2008-02-29 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 5/2016 Z DNIA 10.06.2016 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: §4, §22, §30, §30.1, §34.4, §44, §55 STATUTU2016-07-07 do dziś
728.05.2019R. UCHWAŁA NR 6/2019 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „NARIE” W MORĄGU - UCHYLENIE POPRZEDNIEJ TREŚCI STATUTU W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI.2019-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA-OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKIRCUN2003-01-13 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2003-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-13 do dziś
21. NazwiskoKAWA2001-07-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-10 do dziś
31. NazwiskoSIEJKA2001-07-10 do dziś
2. ImionaANNA2001-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-07-10 do dziś
41. NazwiskoSUCHENEK2001-07-10 do dziś
2. ImionaJANINA2001-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTROŃ2021-12-09 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2021-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘDRZYCKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2018-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZYGMUNT2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
52. ImionaWANDA2012-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW-NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2017-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2017-09-27 do dziś
241 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2017-09-27 do dziś
341 20 Z BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2017-09-27 do dziś
441 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2017-09-27 do dziś
568 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW I DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELACH JAK W PKT.1-42017-09-27 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2017-09-27 do dziś
768 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2017-09-27 do dziś
868 20 Z WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH2017-09-27 do dziś
990 04 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W UST.12017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 21.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 28.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
5data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
6data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
7data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
9data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
10data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
11data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
12data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
15data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
21data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
801.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
1201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów