SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KSAWERÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000025563
Numer REGON: 011020095
Numer NIP: 5250011473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu81Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/308927/21/452]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011020095 NIP 52500114732008-09-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KSAWERÓW”2001-07-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr. w rejestrze 30392001-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZWSKI gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-03 do dziś
2. Adresulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 43 kod pocztowy 02-653 poczta WARSZAWA 2003-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.02.1996R.2001-07-06 do dziś
2UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 8.06.2001 ZMIANA PAR.10 UST.1 STATUTU ZMIANA PAR.19 UST.3 STATUTU ZMIANA PAR.19 UST.5 STATUTU ZMIANA PAR.56 UST.2 STATUTU2001-07-25 do dziś
311.12.2003 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU ODMÓWIONO ZAREJESTROWANIE §70 UST. 4 PKT 32004-04-15 do dziś
406.10.2004 -ZMIANA §70 UST. 4 PKT 2 I PKT 3, § 103 UST. 1 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2004-12-16 do dziś
512.12.2006 R. -ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI -§ 7, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 70, 72, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 Z INDEKSEM 1, 103, 105, 106 Z INDEKSEM 1, 106 Z INDEKSEM 2, 106 Z INDEKSEM 3, 106 Z INDEKSEM 4, 106 Z INDEKSEM 5, 106 Z INDEKSEM 62007-06-06 do dziś
6W DNIU 27.11.2007 R. ZMIENIONE ZOSTSAŁY §§: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 50, 52, 53, 54, 57, 61, 65, 68, 70, 71, 77, 78, 82, 83, 88, 89, 99, 100, 102, 103, 103 Z INDEKSEM 1, 105, 106 Z INDEKSEM 3, 106 Z INDEKSEM 1, 106 Z INDEKSEM 2, 106 Z INDEKSEM 4, 106 Z INDEKSEM 5, 106 Z INDEKSEM 6; DODANE ZOSTAŁY: §§ 65 Z INDEKSEM 1, 68 Z INDEKSEM 1, 100 Z INDEKSEM 2, 100 Z INDEKSEM 3, 100 Z INDEKSEM 4, 100 Z INDEKSEM 5, 106 Z INDEKSEM 4A, 106 Z INDEKSEM 7, 106 Z INDEKSEM 9, 106 Z INDEKSEM 10, 106 Z INDEKSEM 11, 106 Z INDEKSEM 12, 106 Z INDEKSEM 13; USUNIĘTE ZOSTAŁY: § 5 UST. 2, § 55, § 56, § 62 UST. 5, § 63, § 64 UST. 2, § 72 UST. 4, § 73, § 74, § 86 UST. 1, § 97 UST. 1 PKT 3 I PKT 4; PRZYJĘTO UJEDNOLICONY TEKST STATUTU.2008-01-17 do dziś
7ZMIANA § § 26, 32, 37, 38, 39, 41, 87, 104, 106, 107 Z DN. 27.06.2009 R.2009-11-20 do dziś
811.12.2009 R. -ZMIENIONO § § 17, 26, 27, 40, 46, 103, USUNIĘTO § 61.2010-02-24 do dziś
9ZMIANA §§ 9, 12 Z DN. 25.11.20102011-03-29 do dziś
1024 CZERWCA 2014 R. UCHWAŁA NR 15/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA - ZMIANA § 11 UST.2 - ZMIANA § 11 UST.3 - ZMIANA § 992017-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu2-CH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2001-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOWSIŃSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaJACEK2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-09 do dziś
21. NazwiskoTRAWCZYŃSKI2005-11-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY NA OKRES 3 M-CY TJ. DO 30.01.20062005-11-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-17 do dziś
31. NazwiskoRAJEWICZ2004-07-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-02 do dziś
41. NazwiskoRUTKOWSKI2003-10-07 do dziś
2. ImionaANTONI2003-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY NA OKRES 6 M-CY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ2003-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2004-04-05 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-28 do dziś
61. NazwiskoTOKARSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-28 do dziś
71. NazwiskoKRÓL2001-11-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOLESŁAW2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-06 do dziś
91. NazwiskoFRĄCKIEWICZ2016-09-09 do dziś
2. ImionaMARTYNA KINGA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-09 do dziś
105. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-14 do dziś
111. NazwiskoSTRZEŻEK2012-06-13 do dziś
2. ImionaJAN2012-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2013-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROS2020-05-28 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROLKA2018-09-06 do dziś
2. ImionaHANNA2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTMAŃSKI2016-05-18 do dziś
2. ImionaBOGDAN LUDWIK2016-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACZKOWSKA GRZESIAK2015-11-03 do dziś
2. ImionaIRENA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2017-11-30 do dziś
2. ImionaKAROL MATEUSZ2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKOWSKI2017-11-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEMIENIECKA2017-11-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIKOWSKA2017-11-30 do dziś
2. ImionaJÓZEFA ANTONINA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUTKOWSKA2017-11-30 do dziś
2. ImionaBOŻENNA MARIA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŻDŻ2017-11-30 do dziś
2. ImionaALICJA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.12.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-01-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012005-08-02 do dziś
4data złożenia 06.09.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-08 do dziś
5data złożenia 25.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-04 do dziś
6data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-27 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
8data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-04-29 do dziś
9data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-31 do dziś
10data złożenia 11.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
11data złożenia 14.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
14data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
15data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-22 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072009-03-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-09-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-05-31 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-19 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-09-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-10-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-03-27 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-04-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-05-31 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów