„HILAL TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000025560
Numer REGON: 015756261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14709/21/612]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015756261 NIP 12310245672008-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HILAL TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2013-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica FABRYCZNA nr domu 2 nr lokalu 215 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2013-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPRZĄDZONY DNIA 06.06.2001 ROKU PRZED ALDONĄ CZAMARSKĄ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY SŁUPECKIEJ NR 7 M.15, REPERTORIUM A NR 1766/20012001-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2004 REPERTORIUM A NR 1684/2004 NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 3, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 19 UMOWY SPÓŁKI2004-06-25 do dziś
319.08.2008 R. REPERTORIUM A NR 2205/2008 NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA W WARSZAWIE ZMIANA PAR: 3, 7, 9, 192008-09-17 do dziś
406.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 2424/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SKOROSZEWSKA 2 LOK.2 -ZMIANA PAR. 32010-09-24 do dziś
525.03.2013, REP. A NR 2686/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 32013-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPTUR2016-09-22 do dziś
2. ImionaHAMZA ALI2016-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.000,00 ZŁ2016-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAKOC2021-06-29 do dziś
2. ImionaMEHMET EMIN2021-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000,00 ZŁ2021-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000 PLN2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAKOC2018-10-09 do dziś
2. ImionaMEHMET EMIN2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARAS2001-07-09 do dziś
2. ImionaSERAFETTIN2001-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-11-14 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2016-11-14 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-11-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-14 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-11-14 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-11-14 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-11-14 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-11-14 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 03.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 03.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032005-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 07.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-09-15 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2008 -31.12.20082012-07-19 do dziś
4data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-07-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-07-19 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 24.06.2013 okres 2012 ROK2013-09-19 do dziś
8data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
10data złożenia 23.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-14 do dziś
11data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
12data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
13data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-16 do dziś
14data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082012-07-19 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092012-07-19 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-07-19 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
52012 ROK2013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-09-15 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082012-07-19 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092012-07-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-07-19 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
62012 ROK2013-09-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-16 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów