BUDO-MARKET ROBERT WOJDYNA, MAREK SKWARSKI, JERZY WOJDYNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000025192
Numer REGON: 011025276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307021/21/677]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011025276 NIP 12500086642010-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2001-07-05 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDZKIEGO nr domu 25 miejscowość MARKI kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2001-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ANEKSY DO UMOWY Z DNIA 31 GRUDNIA 1992 R. I Z DNIA 20 MARCA 2001 R.2001-07-05 do dziś
21. ANEKS NR 3 Z DNIA 11 LUTEGO 2019 R. DODAJĄCY NOWY § 8(1) W UMOWIE SPÓŁKI WNIOSKODAWCY 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 18 LUTEGO 2019 R. ZMIENIAJĄCA TREŚĆ PUNKTU 3 W § 1 UMOWY 3. UCHWAŁA Z DN. 14.03.2019 R. ZM. PKT 3 W § 1 UMOWY2019-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDYNA2001-07-05 do dziś
2. ImionaROBERT2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWARSKI2001-07-05 do dziś
2. ImionaMAREK2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-05 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDYNA2019-04-03 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2001-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDYNA2019-04-03 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2019-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDYNA2001-07-05 do dziś
2. ImionaROBERT2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWARSKI2001-07-05 do dziś
2. ImionaMAREK2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-03 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-04-03 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-03 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-03 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-03 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-04-03 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-04-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-04-03 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 -31 GRUDNIA 2001 data złożenia 02.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 -31 GRUDNIA 20012002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2002 -31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2003 R.-31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004-31 GRUDNIA 2004 data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042005-07-14 do dziś
5data złożenia 22.05.2006 okres OD 01 STYCZNIA-31 GRUDNIA 2005 R.2006-05-29 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
7data złożenia 21.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R-31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
9data złożenia 01.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-06 do dziś
10data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
12data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
13data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
15data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
401.01.2008 R-31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-07 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów