„AITRA CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000025097
Numer REGON: 930757648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6455/23/451]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930757648 NIP 89710132162008-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AITRA CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 60002001-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość CHRZANÓW2013-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZANÓW ulica LIPOWA nr domu 10 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2013-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.1995 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RYNEK 30, REP. A NR 4524/95 SKREŚLA SIĘ PAR. 4 DO PAR. 18 I WPROWADZA SIĘ NOWE PAR. 4 DO PAR. 192001-11-07 do dziś
222.03.2005 R., REPERTORIUM A NR 1575/2005, NOTARIUSZ BENITA SOKOŁOWSKA -PABJAN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 91: -DODANO: § 7 A, § 8 A, § 9 A, § 12 A, § 15 A, § 15 B, § 18 A; -ZMIENIONO: § 2, § 4, § 10, § 13 PKT 1, § 14; -WYKREŚLONO: § 7 PKT 4; -PUNKTOWI 5 W PKT 7 NADANO OZNACZENIE JAKO PKT 4. 20.04.2005 R., REPERTORIUM A NR 2226/2005, NOTARIUSZ BENITA SOKOŁOWSKA PABJAN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 91: -ZMIENIONO § 7 A PKT 4 -WYKREŚLONO § 4 PKT 19.2005-04-26 do dziś
311.01.2013 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NUMER 574/2013, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2013-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZKIEWICZ2023-03-21 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2023-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2023-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 PLN2005-04-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA ILOŚCIOWY SKŁAD ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANY JEST RÓWNIEŻ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2005-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYRYCA2005-04-26 do dziś
2. ImionaPIOTR WALDEMAR2005-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-04-30 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-30 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-30 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-30 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-04-30 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-04-30 do dziś
779 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-04-30 do dziś
879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-04-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-30 do dziś
1018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-05 do dziś
5data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-05-10 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-05-10 do dziś
7data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
8data złożenia 19.02.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-30 do dziś
9data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-28 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-28 do dziś
11data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
12data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
13data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
15data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
17data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
18data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
19data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
20data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
21data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-05-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-05-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-28 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-05 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-05-10 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-05-10 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-06-28 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów