SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OPORÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000024841
Numer REGON: 930854110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[RDF/468180/23/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930854110 NIP 89610033632008-01-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OPORÓW”2001-07-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S 10152001-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-07-03 do dziś
2. Adresulica BALZAKA nr domu 53 nr lokalu 11 kod pocztowy 52-437 poczta WROCŁAW 2001-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY W DNIU 24.05.2001 R. ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJESTROWYM DNIA 26 LIPCA 1994 R.2001-07-03 do dziś
230.06.2004 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU, 28.09.2004 R. ZMIENIONO § 13 UST. 5; § 17 UST. 7 I 10; § 18 UST. 3, UST. 9 I UST. 14; § 22 UST. 3; § 31; § 44 UST. 4; § 57; § 59 I § 65, WYKREŚLONO § 56 I § 57-103 NADANO NOWE KOLEJNE NUMERY ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2004-10-12 do dziś
320.06.2006 R. -ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 47, PAR. 49, PAR. 66, PAR. 71, PAR. 85, PAR. 88, PAR. 95, PAR. 97 STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-07-19 do dziś
423.11.2007 R. -ZMIANA: § 3 PKT 3B), § 6.1 I), L), § 6.2A), § 9 PKT 3, 4, 5, 7, § 13.1, § 15 PKT 2, § 17.1, 2, 3, 4, 7, 11, § 18.5, § 20.1A), § 21.1-7, § 22.1A), § 23, § 24.1, 2, 3, § 25.1, 2, 3, § 30.4B), § 31, § 32.2, § 40.1-7, § 41.1, B2, § 44.1, 3, 4, § 51.1-4, § 52.3, § 53.3, § 55.2, § 57, § 58 (1)-(12), § 59.1-4, § 60.1-3, § 62 PKT 2), 3), § 63.1B), C), § 68.1, 5, 6, 7, 8, 9, § 69, § 70.3, § 76.1, 2, § 85, § 94.2008-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2001-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOLEC2013-02-06 do dziś
2. ImionaBARBARA LUCJA2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-06 do dziś
21. NazwiskoDEPOWSKA2009-09-08 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2009-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-08 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
41. NazwiskoNOWAK2001-07-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANTONI2001-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPOWSKA2014-09-18 do dziś
2. ImionaBARBARA2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKA2011-10-07 do dziś
2. ImionaHALINA2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoGRELA KORDASZ2014-09-18 do dziś
2. ImionaEDYTA IZABELA2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPROWADZENIE BIEŻĄCYCH SPRAW SPÓŁDZIELNI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU I REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WRAZ Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA I STATUTU SPÓŁDZIELNI, BEZ PRAWA UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW2014-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-07-03 do dziś
245 BUDOWNICTWO2004-10-12 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-10-12 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-10-12 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-10-12 do dziś
670 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
6data złożenia 23.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-02 do dziś
7data złożenia 14.07.2007 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
8data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
9data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R-31.12.2011 R2012-09-18 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
13data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
14data złożenia 20.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
15data złożenia 20.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
16data złożenia 20.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
21data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
22data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
23data złożenia 10.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-01-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
701.01.2011 R-31.12.2011 R2012-09-18 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062008-01-02 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
801.01.2011 R-31.12.2011 R2012-09-18 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów