APTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000024727
Numer REGON: 191813887
Numer NIP: 5881865888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2024-03-04
Sygnatura akt[RDF/583421/24/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP1918138872002-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA PRZY SZPITALU” SPÓŁKA JAWNA A. TOMCZONEK–ZGUTCZYŃSKA, B. FICEK2001-07-04 do dziś
APTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK2007-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„APTEKA PRZY SZPITALU” SPÓŁKA JAWNA A. TOMCZONEK – ZGUTCZYŃSKA, B. FICEK Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE, ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2001-07-04 do dziś
21. Firma oddziału„APTEKA PRZY SZPITALU” SPÓŁKA JAWNA A. TOMCZONEK – ZGUTCZYŃSKA, B. FICEK Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE, ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2001-07-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2001-07-04 do dziś
3. Adresulica KRASICKIEGO nr. domu 1B kod pocztowy 10-685 poczta OLSZTYN 2001-07-04 do dziś
31. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 1 W OLSZTYNIE2007-04-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2007-04-27 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica PSTROWSKIEGO nr domu 16A kod pocztowy 10-601 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2007-04-27 do dziś
41. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 3 W ELBLĄGU2007-04-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2007-04-27 do dziś
3. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2007-04-27 do dziś
51. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 6 W WARSZAWIE2012-03-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-03-30 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 2A kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-30 do dziś
61. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 7 W ELBLĄGU2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. WĘGROWSKA nr domu 3 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
71. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 8 W SZCZECINIE2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ROSTOCKA nr domu 15 kod pocztowy 71-771 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
81. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 10 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 36 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
91. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ BIURO W OLSZTYNIE2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. IMMANUELA KANTA nr domu 14 nr lokalu 26 kod pocztowy 10-691 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
101. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 4 W LESZNIE2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina LESZNO miejscowość LESZNO2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 2A nr lokalu 4 kod pocztowy 05-084 poczta LESZNO kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
111. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 5 W WARSZAWIE2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOLSKA nr domu 19 nr lokalu 25 kod pocztowy 01-201 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
121. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ NR 9 W OPOLU2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 16 nr lokalu 43 kod pocztowy 14-040 poczta OPOLE kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
131. Firma oddziałuAPTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA, A.BUDZIAK, B.FICEK ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ W GDAŃSKU2016-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. WODNIKA nr domu 48 nr lokalu 1 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 MARCA 20012001-07-04 do dziś
201.04.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2002-09-17 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 26.08.2004 R. ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2004-09-13 do dziś
4UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/2007 Z DNIA 29.03.2007 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2007-04-27 do dziś
525.05.2010 R. UCHWAŁĄ NR 2/2010 ZMIENIONO BRZMIENIE § 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-06-23 do dziś
6UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 6/2012 Z DNIA 18.02.2012 R. UCHYLONO UMOWĘ SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2012-03-30 do dziś
7UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 13/2016 Z DNIA 16.05.2016 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2016-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.03.2001R. ORAZ W OPARCIU O ZAWARTĄ W DNIU 28.03.2001 UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ.2001-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA PRZY SZPITALU SPÓŁKA CYWILNA2001-07-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyINNY REJESTR2001-07-04 do dziś
3. Numer w rejestrzeWIIF-GD/9211/A-316/992001-07-04 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY – KONCESJA2001-07-04 do dziś
5. Numer REGON1918138872001-07-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIAK2007-04-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2001-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2001-07-04 do dziś
2. ImionaBARBARA GRAŻYNA2001-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2012-03-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2001-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIAK2007-04-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2001-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2001-07-04 do dziś
2. ImionaBARBARA GRAŻYNA2001-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-30 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-30 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-03-30 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-03-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-30 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-03-30 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 10.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
5data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
6data złożenia 11.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
7data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
8data złożenia 17.06.2009 okres 2008 R.2009-07-07 do dziś
9data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
10data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
11data złożenia 16.05.2012 okres 2011 R.2012-05-22 do dziś
12data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
13data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
15data złożenia 02.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
16data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
21data złożenia 29.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-29 do dziś
22data złożenia 04.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
42008 R.2009-07-07 do dziś
501.01.2009-31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
72011 R.2012-05-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów