APX TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000024642
Numer REGON: 016444351
Numer NIP: 5222572372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-09-08
Sygnatura akt[RDF/561204/23/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016444351 NIP 52225723722008-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPX TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 621682001-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość OPACZ2008-06-18 do dziś
2. Adresulica LEGIONOWA nr domu 19 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-343 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-07-05 do dziś
miejscowość OPACZ ulica CENTRALNA nr domu 27 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA 2008-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPX TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina STRZELNO miejscowość CIENCISKO2009-10-20 do dziś
3. Adresmiejscowość CIENCISKO nr domu 21A kod pocztowy 88-320 poczta STRZELNO kraj POLSKA 2009-10-20 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAWA STACHYRA NOTARIUSZ, REPERTORIUM A-8951/20002001-07-05 do dziś
221.04.2005 R., REP. A NR 3784/2005 NOTARIUSZ JANUSZ MARMAJ KANCELARIA NOTARIALNA, WARSZAWA UL. CHMIELNA 9 ZMIENIONO: § 3, § 7 UST. 1, § 9, § 12 UST. 3, § 21 ORAZ SKREŚLONO § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-05-10 do dziś
328.12.2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 11019/2006, NOTARIUSZ JANUSZ MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-01-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2008 R. REPERTORIUM A NR 5262/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA ZMIANA PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZMIANA PAR. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2008-06-18 do dziś
53 KWIETNIA 2014 R. REPERTORIUM A NR 631/2014 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, ZMIENIONO PARAGRAF 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2014-04-22 do dziś
611.08.2016R., REPERTORIUM A NR 1911/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALWESKA-FLOWER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 12 UST. 1, PAR. 12 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-11-17 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 08-08-2019 R., REPERTORIUM A NR 9038/2019, KAROLINA ROKICKA ZASTĘPCA PIOTRA SAWICKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - PAR.6 - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-11-22 do dziś
826.05.2023R., REP. 3531/2023 AGNIESZKA ESKA - KRÓLIKOWSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARILANA W TORUNIU, ZMIANA § 6 UMOWY, PRZYJECIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2023-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2001-07-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 ZŁOTYCH2003-11-26 do dziś
ilość 899 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89.900 ZŁOTYCH2001-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDZIKOWSKI2002-01-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 270 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27000 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH).2002-01-30 do dziś
ilość 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁOTYCH2003-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000 PLN2001-07-05 do dziś
300000,00 PLN2003-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport186000 PLN2001-09-07 do dziś
242000,00 PLN2002-06-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -PROKURENT SAMODZIELNIE2001-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCHALSKI2001-07-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŚWIDZIKOWSKI2001-07-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-07-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2016-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-11-22 do dziś
225 73 PRODUKCJA NARZĘDZI2019-11-22 do dziś
325 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-11-22 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-11-22 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-22 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-11-22 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
985 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2006 okres 01.01.2001 DO 31.12.20012006-04-06 do dziś
2data złożenia 23.03.2006 okres 01.01.2002 DO 31.12.20022006-04-06 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2003 DO 31.12.20032006-07-28 do dziś
4data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072009-11-30 do dziś
5data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062009-11-30 do dziś
6data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052009-11-30 do dziś
7data złożenia 03.12.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-12-17 do dziś
8data złożenia 10.12.2009 okres 01.01.2004 DO 31.12.20042009-12-17 do dziś
9data złożenia 10.02.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
10data złożenia 12.01.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-01-23 do dziś
11data złożenia 12.09.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
12data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
15data złożenia 17.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
19data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
20data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22data złożenia 08.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 DO 31.12.20072009-11-30 do dziś
201.01.2008 DO 31.12.20082009-12-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
401.01.2010-31.12.20102012-01-23 do dziś
501.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 DO 31.12.20012006-04-06 do dziś
201.01.2002 DO 31.12.20022006-04-06 do dziś
301.01.2003-31.12.20032006-07-28 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-12-17 do dziś
501.01.2004 DO 31.12.20042009-12-17 do dziś
601.01.2005 DO 31.12.20052009-12-17 do dziś
701.01.2006 DO 31.12.20062009-12-17 do dziś
801.01.2007 DO 31.12.20072009-12-17 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102012-01-23 do dziś
1101.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001 DO 31.12.20012006-04-06 do dziś
201.01.2002 DO 31.12.20022006-04-06 do dziś
301.01.2003-31.12.20032006-07-28 do dziś
401.01.2007 DO 31.12.20072009-11-30 do dziś
501.01.2006 DO 31.12.20062009-11-30 do dziś
601.01.2005 DO 31.12.20052009-11-30 do dziś
701.01.2004 DO 31.12.20042009-11-30 do dziś
801.01.2008 DO 31.12.20082009-12-17 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-02-25 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102012-01-23 do dziś
1101.01.2011 DO 31.12.20112012-09-26 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów