SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻUŁAWY”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000024160
Numer REGON: 000972068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/14667/21/635]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000972068 NIP 59300055372009-04-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻUŁAWY”2001-08-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W GDAŃSKU nr w rejestrze RSA-3512001-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina CEDRY WIELKIE miejscowość CEDRY WIELKIE2001-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CEDRY WIELKIE ulica LEŚNA nr domu 32 kod pocztowy 83-020 poczta CEDRY WIELKIE kraj POLSKA 2006-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMZULAWY.PL2013-09-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMZULAWY.PL2013-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.10.1981 R. -STATUT UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE 29.06.1983 R. ZMIANA STATUTU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA 28.01.1987 R.-UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA -ZMIANA PAR: PAR. 2 UST. 2, PAR. 4 UST. 3, PAR. 29, PAR. 30 UST. 3 30.06.1995 R. -ZMIANA STATUTU UCHWALONA PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW -JEDNOLITY TEKST STATUTU.2001-08-08 do dziś
2DNIA 26.01.2004 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHWALONO NOWĄ TREŚC STATUTU.2004-04-05 do dziś
3DNIA 30.06.2004 R UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO PAR. 71 PKT 5 STATUTU2005-03-16 do dziś
427-06-2007: ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 6 PKT 2; PAR. 12; PAR 31; PAR. 42; PAR. 50; PAR. 67 PKT 2; PAR. 71; PAR. 73; PAR. 86; PAR. 88; PAR 89; PAR. 90 DODANO: PAR. 105; PAR. 106; PAR. 107; PAR. 108; PAR. 109; PAR. 110 DOTYCHCZASOWE PAR. 105; PAR. 106; PAR. 107; PAR. 108; PAR. 109; PAR. 110; PAR. 111; PAR. 112; PAR. 113 ZMIENIŁY ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ NA: PAR. 111; PAR. 112; PAR. 113; PAR. 114; PAR. 115; PAR. 116; PAR. 117; PAR. 118; PAR. 119; PAR. 1142007-08-14 do dziś
516.10.2009 PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ L-W „ŻUŁAWY”, UCHWAŁA NR 2/NZPCZ/20092009-11-30 do dziś
6MOCĄ UCHWAŁY NR 8/WZ/2010 Z DNIA 19.06.2010 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ŻUŁAWY” UCHWALIŁO ZMIANĘ STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2010-09-21 do dziś
7ZMIANA STATUTU W DNIU 08.06.2018 R. PRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2018-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2010-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOBIERSKA2018-04-23 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-23 do dziś
21. NazwiskoSITEK2004-04-05 do dziś
2. ImionaADAM2004-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-05 do dziś
31. NazwiskoNOJMILER2004-04-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2004-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-05 do dziś
41. NazwiskoNALIŃSKI2004-04-05 do dziś
2. ImionaJERZY KAZIMIERZ2004-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROST2022-05-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2022-05-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMYSZ2018-09-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINKA2018-09-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA HALINA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZUSKI2018-09-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOTKA2022-05-31 do dziś
2. ImionaANNA2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-21 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-21 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022004-04-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 R DO 31.12.2003 R data złożenia 31.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 R DO 31.12.2003 R2005-03-16 do dziś
3data złożenia 16.10.2006 okres ZA 2005 ROK2006-12-14 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 01-01-2006 DO 31-12-20062007-08-14 do dziś
5data złożenia 04.03.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-04-06 do dziś
6data złożenia 03.11.2009 okres ZA 2008 ROK2009-11-30 do dziś
7data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
9data złożenia 07.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
10data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-12-14 do dziś
201-01-2006 DO 31-12-20062007-08-14 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-04-06 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-11-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2003 R DO 31.12.2003 R2005-03-16 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-12-14 do dziś
301-01-2006 DO 31-12-20062007-08-14 do dziś
401.01.2007-31.12.20072009-04-06 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-11-30 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów