„HERO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000024139
Numer REGON: 210465311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355856/21/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2104653112001-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr. w rejestrze 34752001-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2001-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica BOH. WESTERPLATTE nr domu 9 nr lokalu 321 kod pocztowy 65-034 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2010-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.12.1997, NOTARIUSZ JAN GIELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP.A. 24183/972001-06-29 do dziś
220.05.2010 R., NOTARIUSZ JOANNA JAROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 7073/2010 -ZMIANA § 4;2010-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODYGA2017-03-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.300,00 ZŁ2017-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55000 PLN2001-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150800 PLN2001-06-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODYGA2017-03-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-26 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-05-26 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-05-26 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-05-26 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-05-26 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-05-26 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-26 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-26 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-26 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 19.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 04.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-07-28 do dziś
6data złożenia okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
14data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R., - 31.12.2005 R.,2006-07-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
401.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-07-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-11 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów