SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEMIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000023957
Numer REGON: 810471801
Numer NIP: 8511001105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu63Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11587/22/966]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104718012001-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEMIK”2001-07-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 24332001-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE2003-08-04 do dziś
2. Adresulica STEFANA ROWECKIEGO nr domu 42 kod pocztowy 72-009 poczta POLICE 2003-08-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SM-CHEMIK.PL2019-01-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM-CHEMIK.PL2019-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.10.1993R. 2. 11.06.1999 R. ZMIANA: PAR. 3, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 39, 41, 45, 54, 61, 63, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 86, 88, 89, 96, 98, 109, 122 3. 09.06.2000R. ZMIANA: PAR. 4 PRZEZ WYKREŚLENIE UST. 6, PAR. 9 UST.2 PO PKT. 7 DODANIE PKT. 8, PAR. 16 PO UST.3 DODANIE UST. 4, PAR. 22 UST.1, PAR. 23 UST.15, PAR. 30 UST.4, PAR.59 UST.2, PAR. 60 UST.1 UST.3, PAR 71 UST.1 PKT.7, PAR. 108, PAR. 1112001-07-13 do dziś
229.06.2002 R. ZMIANA: §3; §4; §9 USTĘPY 2, 3, 4; §10 USTĘPY 3, 5; §13 PUNKTY 6, 8, 12, 13; §14 PUNKT 10; §19 UST. 2 PKT 3; §20 USTĘPY 1, 2; §22 USTĘPY 7, 8; §26 UST. 3; §27 PUNKTY 4, 13; §28 UST. 6; §37; §45 UST. 2 PKT 1; §50 UST. 4; §54 UST. 2; §55; §57 UST. 1; §58 USTĘPY 2, 4; §59 UST. 1; §60 UST. 3; §64; §65; §76 UST. 1; §78 UST. 1 PKT 1; §79; §82; §83; §84; §85; §93 UST. 1; §94 UST. 2; §95 UST. 3; §97 USTĘPY 1, 2, §109 USTĘPY 1, 2 DODANO: §14 PKT 15; §22 UST. 9; §52 UST. 7; §54 UST. 1 PUNKTY 5, 6, 7, 8; §57 UST. 2 PKT 3; §57 UST. 3; §63A SKREŚLONO: §11; §12; §13 PKT 7; §23; §56; §62; §66; §67; §68; §69; §70; §71; §73; §86; §93 UST. 2; §98; §99; §113 UST. 2 PKT 1; §115; §116, DZIAŁ -IX-§100 -§106; §120; DZIAŁ XII §121.2002-10-10 do dziś
328.06.2003 R. 1.ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §2, §3, §4, §6, §8, §9, §10 USTĘPY 2, 3, 5, §13 PUNKTY 1, 8, §14 PUNKTY 6, 10, §19 UST. 2 PKT 2, §21, 22 USTĘPY 1, 7, 9, §24 USTĘPY 1 PKT 1, 2, 4, §25, §26, §30 UST. 3, §35 UST. 1, §37, §42 UST. 3, §45 USTĘPY 2 PKT 1, 3, §49 UST. 1, §50 USTĘPY 3, 4, §51, §53, §54 UST. 2, §55 UST. 1, DZIAŁ I -§57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §63A, DZIAŁ II -§64, §65, DZIAŁ III -§66, §67, §68, §69, §82, §83, §84, §85 USTĘPY 3, 8, 10, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §93, DZIAŁ XI §117, §118, §124, §126. 2. DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §10 UST. 6A, §13 PKT 14, §14 PUNKTY 16, 17, §14A, §22 UST. 10, ŚRÓDTYTUŁ: CZŁONKÓW, §31 USTĘPY 3, 4, §50 USTĘPY 7, 8, §85 UST. 11 3. USUNIĘTE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §17 UST. 1, §47 UST. 2, §54 UST. 3, §55 UST. 3, DZIAŁ V §§ 75-81, §94, §95, §97, DZIAŁ X §§ 107-116, §119;2003-09-05 do dziś
424. 06.2006 R. ZMIANA: § 18 UST. 1; § 18 UST. 2 PKT 3; § 19 UST. 1; § 20; § 22 UST. 5; § 27 PKT 7; § 29 UST. 1; § 31; § 44 UST. 3; § 49 UST. 1; § 52 UST. 5; § 59 UST. 1; § 59 UST. 3; § 61 UST. 2; § 62 UST. 1; § 62 UST. 2; § 62 UST. 3; § 65 UST. 5; § 65 UST. 7; § 66 UST. 1; § 66 UST. 6; § 66 UST. 8; § 67 UST. 2 PKT 4; § 67 UST. 6; § 68 UST. 1; § 68 UST. 2; § 68 UST. 3; § 68 UST. 5; § 68 UST. 6; § 68 UST. 7; § 69 UST. 1; § 69 UST. 4; § 84 UST. 1; § 84 UST. 7; § 85 UST. 9; § 85 UST. 11; § 87; § 118 UST. 2; DODANO: § 4 UST. 2 PKT 6; § 10 UST. 8; § 10 UST. 9; § 19 UST. 2 PKT 4; § 24 UST. 2A; § 25 UST. 5; § 26 UST. 4; § 45 UST. 4; § 49 UST. 3; § 62A; ŚRÓDTYTUŁ; § 68 UST. 2 PKT 3; USUNIĘTO: § 44 UST. 2; § 60 UST. 6; § 60 UST. 9; § 61 UST. 1; § 61 UST. 3; § 63A; § 66 UST. 9; § 66 UST. 10; § 66 UST. 11; § 67 UST. 3; § 67 UST. 7; § 85 UST. 10; § 123; § 124;2006-09-27 do dziś
522.06.2007 R. § 22 UST. 1; § 55 UST. 42007-09-10 do dziś
625 CZERWCA 2010 R. ZMIANA TREŚCI § §: 4 UST. 1, UST. 2 PKT 1, PKT 4; 6; 9 UST. 1 PKT 3, 6, 7, 8, 9, UST. 3; 10 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 13 UST. 1 PKT 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 14 PKT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 15, 16 UST. 2; 18 UST. 2 PKT 3; 19 UST. 2 PKT 3 I 4; 20 UST. 3 PKT 1, 2, UST. 4, 5, UST. 6 PKT 1, 2, 3, 4; 21 UST. 1, 24 UST. 1 PKT 1 I 4; 25; 27 ZDANIE PIERWSZE, PKT 13, 15; 28 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 29 UST. 1 I 2; 29 UST. 1 I 2; 30 UST. 1, 2, 3, 4; 31 UST. 1, 2, 5; 32; 33; 34; 35 UST. 1; 36; 38; 39 UST. 1 PKT 6, 9, 11, 12, 13, 14, UST. 3; 40 UST. 2; 41; 43; 44; 44 UST. 3; 44 UST. 5; 45 UST. 2 PKT 1, 5, 6, 7, UST. 3 I 4; 46; 47; 48;; 49 UST. 2; 50; 51; 52 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 53; 54; 55; 57 UST. 4; 57 UST. 1 PKT 4, 5; 57 UST. 2 PKT 1 I 2, 3; 58; 59 UST. 6, 7, 8, 9; 60 UST. 4, 5, 7, 8, 10, 11; 61 UST. 4, 5; 62; 62A; 63 UST. 2, 5; 64 UST. 2, 5; 65 UST. 1, 7, 8; 67 UST. 2, 6, 8; 68 UST. 2, 5, 6, 7, 8; 82; 83; 84 UST. 1, 2, 3; 84 UST. 4, 5, 8, 9, 10; 85 UST. 1, 6, 8, 11; 87; 88; 89 UST. 2; 90; 91; 92 PKT 1; 93; 117 UST. 1, 2, 4, 5; 118 UST. 1, 2, 3 4; 125; 126; 127; -USUNIĘTO § §: 9 UST. 1 PKT 10, 11; 10 UST. 6A, 8, 9; 13 UST. 1 PKT 12, 13, 14; 14A; 17; 22 UST. 10; 24 UST. 2A, 4, 5, 6; 26; 27 PKT 16, 17; 31 UST. 6; 52 UST. 6; 57 UST. 1 PKT 2, 3; 57 UST. 2 PKT 1 I 2; 60 UST. 1, 2, 3; 61 UST. 2; 64 UST. 3, 4, 6, 7, 8, 9; 65 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 9; 67 UST. 1, 4, 5; 68 UST. 1, 3, 4; 84 UST. 6; 117 UST. 3, 6; 118 UST. 4; -DODANO § §: 4 UST. 3; 13 UST. 2, 3, 4; 19 UST. 2 PKT 5; 28 UST. 9, 10; 29 UST. 3; 30 UST. 5, 6; 35 UST. 3, 4; 37 PKT 5; 39 UST. 1 PKT 1542 UST. 4; 52 UST. 1, 2, 9, 10; 57 UST. 2 PKT 2; 59 UST. 9, 10, 11; 84 UST. 4, 8, 12, 13; 85 UST. 9, 10, 12; 118 UST. 3; -PRZENUMEROWANO JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU.2010-07-27 do dziś
705.07.2016 R. - DODANO: § 20 UST. 6, § 22 UST. 8, § 33 UST. 2; - ZMIENIONO: § 20 UST. 2, § 30 UST. 1, § 45 UST. 1 I 2, W § 33 UST. 1.2017-08-09 do dziś
812 CZERWCA 2018 R. NOWE BRZMIENIE STATUTU - UCHWAŁA NR 11/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „CHEMIK” W POLICACH.2019-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLISOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaROBERT2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-15 do dziś
21. NazwiskoJURA2017-08-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-07 do dziś
31. NazwiskoKOWALEWSKI2017-08-07 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2017-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-07 do dziś
41. NazwiskoBAUZA CHRZANOWSKA2017-03-23 do dziś
2. ImionaMILENA KRYSTYNA2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-03-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-23 do dziś
51. NazwiskoKOSMA2001-11-06 do dziś
2. ImionaWITOLD LEONARD2001-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU ZASTĘPCA DYREKTORA D/S ADMINISTRACYJNO-CZŁONKOWSKICH2001-11-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-06 do dziś
61. NazwiskoSZOSTAK2001-09-27 do dziś
2. ImionaWIKTOR KRZYSZTOF2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU -DYREKTOR2001-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-27 do dziś
71. NazwiskoSIEDLECKI2001-07-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPKOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSIŃSKI2017-08-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ HUBERT2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKA2017-03-07 do dziś
2. ImionaFRANCISZKA JULIA2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKAREK2017-03-07 do dziś
2. ImionaCZESŁAW KAZIMIERZ2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKA2017-03-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASENDRA2017-03-07 do dziś
2. ImionaEWA ROZALIA2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2017-03-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKI2017-03-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ANDRZEJ2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-08 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-08 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 08.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2001 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DN. 29.06.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 2001 UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DN. 29.06.20022002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-09-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-18 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 2005 R.2006-09-27 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres 2006 ROK2007-09-10 do dziś
7data złożenia 25.07.2008 okres 2007 ROK2008-10-10 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 2008 R.2009-07-08 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-27 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 2010 ROK2012-02-21 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 2011 R.2012-08-08 do dziś
12data złożenia 28.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-05 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
14data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-07 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
17data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
20data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-09-27 do dziś
22006 ROK2007-09-10 do dziś
32008 R.2009-07-08 do dziś
42009 ROK2010-07-27 do dziś
52011 R.2012-08-08 do dziś
62012 ROK2013-06-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
122007 ROK2008-12-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
3ZA 2005 R.2006-09-27 do dziś
42006 ROK2007-09-10 do dziś
52007 ROK2008-10-10 do dziś
62009 ROK2010-07-27 do dziś
72010 ROK2012-02-21 do dziś
82011 R.2012-08-08 do dziś
92012 ROK2013-06-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
152008 R.2010-04-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
2ZA 2005 R.2006-09-27 do dziś
32006 ROK2007-09-10 do dziś
42007 ROK2008-10-10 do dziś
52008 R.2009-07-08 do dziś
62009 ROK2010-07-27 do dziś
72010 ROK2012-02-21 do dziś
82011 R.2012-08-08 do dziś
92012 ROK2013-06-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów