„PAUL KLACSKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000023931
Numer REGON: 012256397
Numer NIP: 1230456968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2024-04-15
Sygnatura akt[RDF/595024/24/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012256397 NIP 12304569682007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PAUL KLACSKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr. w rejestrze 480622001-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2001-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2010-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„PAUL KLACSKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SWARZĘDZU2010-04-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2010-04-14 do dziś
3. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica RABOWICKA nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 60-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2010-04-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.1996 KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE; KANCELARIA NOTARIALNA UL.MARSZAŁKOWSKA 53 M.22 REPERTORIUM: „A” NR 4942/962001-06-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.12.2002 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ BUJALSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. 5198/2002 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 20, PAR. 21 SKREŚLONO: PAR. 222003-10-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.203 REPERTORIUM A NR 4477/2003 NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA BUJALSKA AL.JEROZOLIMSKIE 29 M 26 WARSZAWA ZMIANA PAR. 22003-11-24 do dziś
401.03.2010 R. REPERTORIUM NR 857/2010 NOTARIUSZ MARIA ŁUKASIK, ZMIANA PARAGRAFU 7 ORAZ 9 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PAUL KLACSKA GESELLSCHAFT M.B.H.”2001-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁ-90.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ2003-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego90000 PLN2001-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLACSKA2007-12-14 do dziś
2. ImionaALEXANDER2007-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPERGOŁ2018-10-26 do dziś
2. ImionaARTUR MICHAŁ2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-04-14 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-14 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-14 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-04-14 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-14 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-14 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-04-14 do dziś
846 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-04-14 do dziś
952 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-04-14 do dziś
1052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-14 do dziś
1152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-12-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 27.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-09-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 05.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
5data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
6data złożenia 01.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
7data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
10data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
11data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
12data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
14data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
16data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
20data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
21data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
22data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
23data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów