BIOTECH - VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000023604
Numer REGON: 010125886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30956/20/943]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101258862001-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIOTECH VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2012-02-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 349102001-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-04-16 do dziś
2. Adresulica AKADEMICKA nr. domu 3 nr. lokalu 57 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-038 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-07-11 do dziś
miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 GRUDNIA 1992 R. SPORZĄDZONY PRZEZ MARIĘ OGRODZIŃSKĄ-ZALEWSKĄ W K.N. W WARSZAWIE REP. A NR 12653/92 AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 KWIETNIA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ MICHAŁA WALKOWSKIEGO W WARSZAWIE REP. A 2187/2001 TEKST JEDNOLITY2001-07-11 do dziś
213.07.2001 R., REP. A NR 5368/2001, MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62;ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 19, PAR. 212001-09-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY 27.06.2005 R. REP. A -4560/2005; NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. ZŁOTA 73 ZMIANA: §2, §7, §9 UST. 1, §14, §16, §22.2005-09-16 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2010 ROKU (REP. A NR 360/2010) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUCJĘ KALISZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. TARGOWEJ 69 LOK. 3 W WARSZAWIE -ZMIANA § 7.1 AKTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2010-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTKIEWSKI2001-07-11 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2001-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500 ZŁOTYCH2012-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILLING MARCZAK2008-11-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2012-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-02-17 do dziś
210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2010-02-17 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
413 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
515 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-02-17 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-02-17 do dziś
717 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2010-02-17 do dziś
820 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH2010-02-17 do dziś
922 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-02-17 do dziś
1022 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-17 do dziś
1122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-17 do dziś
1225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
1328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
1430 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2010-02-17 do dziś
1532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
1682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-02-17 do dziś
1786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-02-17 do dziś
1973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-02-17 do dziś
2073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-02-17 do dziś
2173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-02-17 do dziś
2273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-02-17 do dziś
2345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-02-17 do dziś
2446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-17 do dziś
2547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-17 do dziś
2658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-17 do dziś
2720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-02-17 do dziś
2882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-02-17 do dziś
2996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
3064 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-17 do dziś
3170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-02-17 do dziś
32P EDUKACJA2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-12.09.2004 data złożenia 10.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-12.09.20042005-02-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 13.09.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. 2005 R. -15.09.2005 R. data złożenia 01.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. 2005 R. -15.09.2005 R.2006-01-13 do dziś
4data złożenia 25.07.2007 okres 01-01-2006 DO 31-12-20062007-08-31 do dziś
5data złożenia 02.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
6data złożenia 13.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
8data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
9data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
10data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2012 - 26.01.20122012-09-07 do dziś
11data złożenia 05.11.2013 okres 27.01.2012-31.12.20122013-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101-01-2006 DO 31-12-20062007-08-31 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
701.01.2012 - 26.01.20122012-09-07 do dziś
827.01.2012-31.12.20122013-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101-01-2006 DO 31-12-20062007-08-31 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-26 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
701.01.2012 - 26.01.20122012-09-07 do dziś
827.01.2012-31.12.20122013-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 13.09.2004 R. - NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 6423/20042004-10-22 do dziś
27.01.2012 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z 27 STYCZNIA 2012 ROKU, SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ CHOROMAŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY PL.PIŁSUDSKIEGO 2, REP. A NR 2436/2012 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI2012-02-28 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiAKT NOTARIALNY 27.06.2005 R. NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZŁOTA 73; REP. A -4560/20052005-09-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2004-10-22 do dziś
LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2012-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKROTKIEWSKI2012-02-28 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2012-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-10-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 13.09.2004 R. -NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 6423/20042004-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów