FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000023405
Numer REGON: 191917078
Numer NIP: 9581323406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508318/23/855]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1919170782001-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO–DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA2001-06-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY nr. w rejestrze 141242001-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica HUTNICZA nr domu 35 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-06-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MTM-SA.COM.PL2020-05-04 do dziś
4. Adres strony internetowejMTM-SA.COM.PL2020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.11.1999R. NOTARIUSZ MARIA DAMBEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. CHLEBNICKA 45/46/3, REPERTORIUM A NR 15418/1999 2. 22.03.2001R. NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. STOLARSKA 4B/1. REPERTORIUM A NR 515/2001 A) ZMIANA PAR.38, PAR.6.1, PAR.7, PAR.8, PAR.10, PAR.26, PAR.32, PAR.34, PAR.35, PAR.40, PAR.41, PAR.44 B) TEKST JEDNOLITY2001-06-27 do dziś
209.11.2004 R. REPERTORIUM A NR 1867/2004 NOTARIUSZ MAGDALENA JANISZ, NOTARIUSZ W GDYNI, UL. STAROWIEJSKA 7/2A, ZMIANA PAR. 6 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2004-11-24 do dziś
313.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 5895/2005 NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK 80-896 GDAŃSK UL. TARG DRZEWNY 12/14/8, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 24 POPRZEZ DODANIE PKT 4 I 52005-12-28 do dziś
425.04.2006 R., NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. NR 2173/2006, ZMIANA PAR. 6 I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2006-06-30 do dziś
510.10.2006 R. REP. A NR 2123/06 W KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENA JANISZ W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY2006-12-01 do dziś
6W DNIU 3 GRUDNIA 2009 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, REP. A NR 1546/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA JANISZ, ZMIENIONO PAR. 6 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2009-12-28 do dziś
7AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 279/2011 Z DNIA 08.03.2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ JANISZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI, ZMIANA ROZDZIAŁU III (PARAGRAF 8-13) STATUTU SPÓŁKI.2011-04-28 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2019R., REP. A NR 409/2019 NOTARIUSZ MAGDALENA JANISZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ W GDYNI, ZMIENIONO § 6 PKT 1 ORAZ § 21 PKT 12019-07-02 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 972/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ JANISZ PROWADZĄCĄ SWOJĄ KANCELARIĘ W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 59/1, ZMIENIONO W CAŁOŚCI TREŚĆ PAR. 15 STATUTU SPÓŁKI ORAZ DO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR. 21 STATUTU SPÓŁKI DODANO PKT 3.2019-12-12 do dziś
1009.06.2020 R. REPERTORIUM A NR 529/2020, MAGDALENA JANISZ, NOTARIUSZ W GDYNI, PAR.11 UCHYLONO W CAŁOŚCI I NADANO NOWĄ TREŚĆ.2020-07-02 do dziś
1127.04.2021 R. REPERTORIUM A NR 356/2021, MAGDALENA JANISZ NOTARIUSZ W GDYNI, PAR. 16 STATUTU UCHYLONO W CAŁOŚCI I NADANO NOWĄ TREŚĆ.2021-07-16 do dziś
1226.01.2023 R. REPERTORIUM A NR 40/2023, MAGDALENA JANISZ NOTARIUSZ W GDYNI, PAR.16,19,23,24,26,38 UCHYLONO W CAŁOŚCI I NADANO NOWĄ TREŚĆ, DODANO PAR. 26A2023-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-06-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2212000,00 ZŁ2011-04-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji22122011-04-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2212000,00 ZŁ2011-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1706000 PLN2001-06-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji22062001-06-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta1000 PLN2001-06-27 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem125000 PLN2001-06-27 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2001-06-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002001-06-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE SERII A SĄ AKCJAMI IMIENNYMI I UPRZYWILEJOWANYMI W TAKI SPOSÓB, ŻE NA WALNYM ZGROMADZENIU KAŻDA Z NICH DAJE PRAWO PIĘCIU GŁOSÓW.2001-06-27 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2001-06-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12062001-06-27 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-04-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii62011-04-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-04-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECH2023-02-23 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNATOWSKI2023-02-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIK2023-02-23 do dziś
2. ImionaDANIEL JAN2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-23 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-08-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2019-12-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2019-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIK2001-06-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JAN2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIGNATOWSKA SOKALLA2023-02-23 do dziś
2. ImionaALICJA2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-23 do dziś
21. NazwiskoZAREMBA2019-12-12 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2019-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-12 do dziś
31. NazwiskoTEICHERT MARCINIK2001-06-27 do dziś
2. ImionaMARZENA2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-27 do dziś
41. NazwiskoGRZECH2001-06-27 do dziś
2. ImionaZOFIA IRENA2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÓŁKOWSKI2020-02-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-02-07 do dziś
21. NazwiskoKALINOWSKI2020-02-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-02-07 do dziś
31. NazwiskoKUBACKI2022-09-23 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-09-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH – LOKALNYCH2001-06-27 do dziś
223 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-28 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-28 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-28 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-11-19 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-11-19 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-11-19 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-11-19 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-11-19 do dziś
642 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 13.12.1999 R. -31.12.2000 R. data złożenia 16.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 13.12.1999 R. -31.12.2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-21 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-06 do dziś
6data złożenia 26.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
7data złożenia 11.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-25 do dziś
8data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
9data złożenia 18.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
10data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-03-29 do dziś
11data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
12data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
13data złożenia 26.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
14data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
15data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
16data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
17data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
18data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
19data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
20data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
21data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
22data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
23data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-03-29 do dziś
601.01.2010 --31.12.20102011-03-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 13.12.1999 R. -31.12.2000 R.2001-11-13 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-03-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 13.12.1999 R. -31.12.2000 R.2001-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-25 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-04-06 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-03-29 do dziś
801.01.2010 --31.12.20102011-03-29 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2005-12-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁACZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH BITUM SA W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 516 PAR. 1-5 KSH, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 01.09.2005 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 13.12.2005 R.2005-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „BITUM” SPÓŁKA AKCYJNA2005-12-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000099458 2005-12-28 do dziś
5. Numer REGON1905792542005-12-28 do dziś
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-11-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE FIRMY BUDOWLANO-DROGOWEJ MTM SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z POL-TARMAC SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 516 PAR. 1-5 KSH. UCHWAŁA ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POL-TARMAC SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 16.09.2010 R. O POŁĄCZENIU Z FIRMĄ BUDOWLANO-DROGOWĄ MTM S.A. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2934/2010.2010-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów