„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000022735
Numer REGON: 017320088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265097/20/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017320088 NIP 52131536582013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOFIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIERTNICZA nr domu 142 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2000R, MARIA ŁUKASIK KN W PIASECZNIE UL. WARSZAWSKA 4, REP A NR 7475/2000, 27.12.2000R, MARIA ŁUKASIK, KN W PIASECZNIE UL. WARSZAWSKA 4 REP A NR 8679/2000, ZMIANA PAR.7, PAR.8, PAR.9 UMOWY SPÓŁKI, 24.04.2001R MARIA ŁUKASIK KN W PIASECZNIE UL. WARSZAWSKA 4 REP A NR 2619/2001 ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI 16.05.2001R MARIA ŁUKASIK KN W PIASECZNIE UL. WARSZAWSKA 4 REP A NR 3017/2001 ZMIANA PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY2001-06-27 do dziś
225.09.2001 -NOTARIUSZ MARIA ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, UL. WARSZAWSKA 4, REP.5751/2001 ZMIANA PAR. 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI, JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-01-17 do dziś
319.05.2003 R., REP. NR 2005/2003, STEFAN WIŚNIEWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KREDYTOWA 4 LOK. 16, 00-062 WARSZAWA (PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZMIANA PAR. 6, PAR. 12, PAR. 16, DODANIE PAR. 11.1)2003-06-12 do dziś
423.10.2003 R., REPERTORIUM A NUMER 5393/2003, STEFAN WIŚNIEWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA, ULICA KREDYTOWA 4 LOKAL 16,00-062 WARSZAWA, ZMIANA PARAGRAFU 3 UMOWY SPÓŁKI2003-12-11 do dziś
508.01.2010 ROK, REP. A NR 106/2010 NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ, GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-567 WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M. 18 ZMIANA § 6, § 16 UCHYLENIE § 112010-02-05 do dziś
62.03.2010 R., REPERTORIUM A NR 1074/2010, NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK, K.N. W WARSZAWIE ZMIANA § 192010-03-19 do dziś
714.09.2015 R., REP. A NR 2700/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 62015-12-29 do dziś
805.02.2019 R., REP. A - 270/2019, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MAGDALENA UŁANOWSKA, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2019-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANKOWSKI2001-06-27 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ KRZYSZTOF2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 188 UDZIAŁÓW (STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM UDZIAŁÓW) 94.000 PLN2001-06-27 do dziś
859 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 429 500,00 ZŁOTYCH2015-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000 PLN2001-06-27 do dziś
430000,00 PLN2003-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport146000 PLN2001-06-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY – DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE (W TYM PREZES)” JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY – PREZES SAMODZIELNIE2001-06-27 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUBA2003-06-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2003-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANKOWSKI2001-06-27 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ KRZYSZTOF2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-27 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2010-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-05 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-05 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-05 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-05 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-02-05 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-02-05 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-05 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-05 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 09.07.2001 -31.12.2001 data złożenia 16.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 09.07.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 09.07.2001 -31.12.20012003-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
9data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
13data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
14data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
15data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
21data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
22data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów