FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GABŁO” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000022697
Numer REGON: 004021499
Numer NIP: 6840008053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491645/23/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GABŁO” SPÓŁKA JAWNA2001-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2001-06-27 do dziś
2. Adresulica PODKARPACKA nr. domu 2 miejscowość KROSNO kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2001-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.03.1992R. ORAZ ANEKS DO UMOWY Z DNIA 01.03.1995R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.06.2001R.2001-06-27 do dziś
2ANEKS NR 1 Z DNIA 01.05.2005 R. -ZMIANA PAR. 22005-10-06 do dziś
330.04.2014 R. ZMIENIONO PAR.22015-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ART.26 PAR.4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWO USŁUGOWEJ „GABŁO” SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA19.06.2001R.2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GABŁO” S.C.2001-06-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-06-27 do dziś
3. Numer w rejestrze1862/902001-06-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KROSNA2001-06-27 do dziś
5. Numer REGON0040214992001-06-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABŁO2001-06-27 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABŁO2001-06-27 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABŁO2001-06-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIROSŁAW2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABŁO2001-06-27 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABŁO2001-06-27 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABŁO2001-06-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIROSŁAW2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-28 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-28 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-28 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-28 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-28 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-10-28 do dziś
865 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2015-10-28 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.03.20042004-03-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-17 do dziś
4data złożenia 12.04.2006 okres 2005 R.2006-05-10 do dziś
5data złożenia 19.04.2007 okres 2006 R.2007-05-08 do dziś
6data złożenia 15.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-22 do dziś
7data złożenia 20.04.2009 okres 2008 R.2009-05-19 do dziś
8data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
9data złożenia 04.05.2011 okres 20102011-06-09 do dziś
10data złożenia 16.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-22 do dziś
11data złożenia 14.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-13 do dziś
12data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
13data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-05 do dziś
18data złożenia 10.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-10 do dziś
19data złożenia 10.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-10 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-10 do dziś
22006 R.2007-05-08 do dziś
32007 ROK2008-04-22 do dziś
42008 R.2009-05-19 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
620102011-06-09 do dziś
72011 ROK2012-05-22 do dziś
82012 ROK2013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów